Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera Kompetencje Kreatywność”. Odbył się w terminie 18 - 24 października 2021 roku.

Padlet, nazywany tablicą lub kartką strony internetowej. Jest narzędziem, za pomocą którego można uporządkować informacje na określony temat. To rodzaj wirtualnej „ściany”, na której można zawieszać adresy stron internetowych, obrazki, zdjęcia i inne materiały.

20201020 083710Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „DoradzaMy – zawodowo, wybieraMy” – odlotowo”. Odbył się w terminie 19 - 25 października 2020 roku. Z tej okazji w naszej szkole zostało zorganizowanych wiele działań.

05iW ramach współpracy naszej szkoły z Zespołem Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, klasa III T uczestniczyła w zajęciach z analizy organoleptycznej w specjalnej pracowni przystosowanej do tego rodzaju ćwiczeń.

20191025 103536Z okazji Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery, którego hasło brzmiało „Wielokulturowość kapitałem przyszłości” odbyły się w naszej szkole różne inicjatywy – spotkania, konferencje, pogadanki.

11 kwietnia 2019 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie objęcia patronatem kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie drukarz w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1.

img 20190405 1159584105 kwietnia 2019 r. w Olsztyńskim w Parku Naukowo-Technologicznym odbył się Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy.

img 20190524 135515Szkoła w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi otrzymała sprzęt komputerowy, drukarkę, rzutnik multimedialny, programy z zakresu doradztwa zawodowego, flipchart  oraz meble biurowe, które stanowią wyposażenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.

W dniu 23.05.2019 roku uczniowie trzeciej klasy technikum technologii żywności i geodezji pod opieka nauczycieli pani Iwony Piaścik i Grażyny Abratkiewicz  uczestniczyli w IX Ełckich Targach Pracy. W tym roku odbywały się one pod hasłem „ Praca naszą pasją”. Targi odbywały się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filii w Ełku.