button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

11 kwietnia 2019 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie objęcia patronatem kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie drukarz w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy firmą TOP DRUK Sp.z o.o., Sp.k. w Łomży reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Ryszarda Zelkowskiego a Powiatem Ełckim reprezentowanym przez starostę Marka Chojnowskiego i Zespołem Szkół nr 1 im. J.Śniadeckiego  w Ełku reprezentowanym przez panią dyrektor Danutę Wojtowicz.

Współpraca będzie  dotyczyć  podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy.  Wspólnie będą realizować  działania   w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

W tym roku szkolnym zostało również podpisane porozumienie trójstronne w sprawie współpracy w zakresie realizacji kształcenia praktycznego dla zawodu technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Umowa patronacka została zawarta pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. J.Śniadeckiego w Ełku reprezentowanym przez panią dyrektor Danutę Wojtowicz i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku reprezentowane przez panią dyrektor Martę Obrycką a firma budowlaną „DEVELOPER WASILEWSKI” Sp.z o.o., Sp.k . w Ełku reprezentowaną przez wiceprezesa Rafała Wasilewskiego. Porozumienie określa sposób organizacji kształcenia praktycznego uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia.

(ip)

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.