certyfikat szkola wierna dziedzictwu

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku przystąpił do udziału w projekcie edukacyjnym Szkoła wierna dziedzictwu”. Działania te zakończyły się powodzeniem i nasza szkoła otrzymała Certyfikat „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU” przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

Proszę Was,
abyście to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością.

JP II

certyfikat szkola wierna dziedzictwu

Trzyletni certyfikat jest przyznawany szkołom, które promują postawy patriotyczne oraz podejmują zintegrowane działania mające na celu kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajoznawczych. 

Nasza szkoła od lat kształtuje i promuje postawy patriotyczne. Co roku upamiętniamy najważniejsze dla Polski wydarzenia, poznajemy historię i piękno naszego regionu. Nauczytciele nauczają o narodowych dziejach, polskiej literaturze i sztuce, pielęgnując ojczysty język, wychowując i przygotowując swych uczniów do roli odpowiedzialnego człowieka i obywatela na miarę ich indywidualnych możliwości. 

Zabiegi o uzyskanie certyfikatu pozwoliły nam na uporządkowanie, zebranie i ocenienie naszych działań. Przyznanie prestiżowego Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu" jest ukoronowaniem podejmowanych działań, które służą kształtowaniu tożsamości narodowej i wychowują w duchu patriotyzmu.

Należy też podkreślić, że na ten sukces pracowało wielu nauczycieli naszej szkoły, którzy kształtują postawy patriotyczne i poczucie tożsamości narodowej. 

Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączali się aktywnie w nasze wszelkie inicjatywy i wspierali nas w naszych działaniach.

Koordynator projektu
Katarzyna Mosiej