01 Stary stadionHistoria stadionu sięga swoimi korzeniami do roku 1947. Wówczas w granicach obecnego obszaru stadionu funkcjonowało boisko szkolne przynależące do Liceum Pedagogicznego.

W latach sześćdziesiątych, kiedy w naszym budynku szkolnym rozpoczęło działalność Studium Nauczycielskie o profilu biologia z wychowaniem fizycznym, pojawiły się tu korty tenisowe i strzelnica, a po licznych pracach remontowych i modernizacyjnych boisko przekształciło się w stadion. Wszystkie obiekty należące do stadionu wykorzystywane były podczas egzaminów i zaliczeń sprawności sportowych.

02 za sztandarem SZS 28 05 88W latach siedemdziesiątych wraz z utworzeniem Technikum Chemiczno-Spożywczego powstał także nowy plac apelowy, który służył do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową. Stadion stanowił bazę sportową dla całej okolicy. Ze stadionu korzystała młodzież z okolicznych wsi i miasteczek. Odbywały się tu liczne zawody lekkoatletyczne, międzyszkolne zawody sportowe dla szkół podstawowych i średnich, dni sportu i inne ważne uroczystości szkolne np. uroczyste nadanie szkole imienia Jędrzeja Śniadeckiego oraz przekazanie Sztandaru. W niezmienionej formie boisko i stadion służyły młodzieży do wiosny 2010 roku.

W ciągu 40 lat istnienia naszej szkoły mogliśmy poszczycić się licznymi sukcesami sportowymi. Uczniowie Technikum Chemiczno-Spożywczego w Ełku, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół nr 1, bo takie nazwy miała szkoła na przestrzeni lat, mieli osiągnięcia w różnych dziedzinach sportowych.

12 STADION I23 kwietnia 2010 roku obecny Starosta Ełcki Krzysztof Piłat oficjalnie rozpoczął etap inwestycyjny modernizacji stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. W pierwszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację: wykonawca, inspektor nadzoru budowlanego, projektant oraz dyrektor szkoły Danuta Wojtowicz zarządzająca terenem. Inwestycja zaczęła się symbolicznie od wkopania łopaty.

Od wiosny do końca lata 2010 na stadionie trwały prace budowlane. Usunięto starą żużlową nawierzchnię bieżni, zdemontowano ogrodzenie i trybuny. Na teren budowy wszedł sprzęt ciężki, przygotowano podłoże pod nową płytę główną stadionu i bieżni.

Przełom września i października 2010 zaowocował przyspieszeniem prac. Przygotowana została płyta główna boiska o wymiarach 60 x 90 m. Założono sączki drenarskie, naniesiono żwir drobny - 50 cm, warstwę drenującą - 20 cm, geowłókninę, warstwę wierzchnią - 15 cm i warstwę trawiastą - 3 cm. Wykonano rzutnię do rzutu dyskiem, oszczepem i kulą oraz skocznię do skoku wzwyż. Rozpoczęto przygotowania do budowy skoczni w dal i skoku o tyczce. Pojawiły się pierwsze fundamenty pod budowę trybun.

 Mimo iż zima 2010/ 2011 była mroźna i śnieżna, w chwilach odwilży prowadzone były prace budowlane. Stadion został wyposażony w latarnie, wykonano ogrodzenie kortów tenisowych oraz wylano betonowe podłoża pod rzutnie oszczepem i kulą. Prowadzone były też prace modernizacyjne pomieszczeń sanitarnych i szatni przeznaczonych dla sportowców, które znajdują się w byłym pawilonie chemicznym. Przebudowano pomieszczenia, wydzielono pomieszczenia prysznicowe i szatnie, położono nową sieć elektryczną, wodną i centralnego ogrzewania, położono glazurę i terakotę. Przyłączono nowe zasilanie elektryczne od rozdzielni do pawilonu.

W marcu 2011 przystąpiono do budowy boiska wielofunkcyjnego. Usunięto asfalt ze starego boiska, wykarczowano zbędne drzewa i wywieziono gruz. W kwietniu przygotowano podłoże pod nawierzchnię tartanową. Położono warstwy podkładowe: pospółka - 20 cm, warstwa odsączająca – piasek - 30 cm, kruszywo łamane - 15 cm i warstwa wyrównawcza - 5 cm

W kwietniu 2011 położono warstwy podkładowe na boisku wielofunkcyjnym: pospółka - 20 cm., warstwa odsączająca – piasek - 30 cm., kruszywo łamane - 15 cm. i warstwa wyrównawcza - 5 cm. Rozpoczęto budowę budynku z przeznaczeniem na zaplecze sportowe oraz rozpoczęto ogradzanie całego placu i bieżni. Ogrodzenie stanowią słupki stalowe ocynkowane oraz wypełnienie siatką poliuretanową.

W maju 2011 na bieżni ukończono przygotowywanie podbudowy z betonu cementowego o grubości 20 cm., wykonano odcinek bieżni do biegu z przeszkodami - rów z wodą, przygotowano rzutnię do rzutu dyskiem oraz na całej bieżni wykonano zewnętrzną posadzkę sportową typu conipur.

W czerwcu 2011 na boisku wielofunkcyjnym wykonano warstwę elastyczną z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, mieszaninę układano mechaniczne, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas. Po wykonaniu nawierzchni poliuretanowej pokryto ją natryskową warstwą użytkową w kolorze ceglastym i rozpoczęto malowanie linii farbami poliuretanowymi metodą natryskową. Na budynku zaplecza sportowego wykonano więźbę dachową. Przygotowano trybuny pod montaż krzesełek na 468 miejsc. Chodniki wyłożono kostką brukową.

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku była zrealizowana w ramach wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej, sfinansowana została ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków Powiatu Ełckiego. W sumie prace budowlane pochłonęły 5,6 mln zł .

31 maja 2012 pani dyrektor Danuta Wojtowicz przygotowała oficjalne otwarcie stadionu lekkoatletycznego w naszej szkole. Przybyli na uroczystość:

  • Pani Minister Sportu i Turystyki - p. Joanna Mucha
  • marszałek województwa warmińsko mazurskiego - p. Jacek Protas

a także najważniejsi goście z naszego regionu, m. in.

  • starosta ełcki - p. Krzysztof Piłat
  • wicestarosta - p. Marek Chojnowski
  • poseł na sejm - p. Andrzej Orzechowski
  • prezydent miasta - p. Tomasz Andrukiewicz
  • zastępca prezydenta - p. Artur Urbański
  • biskup ełcki - Jerzy Mazur.

Z tej okazji o godzinie 12 rozpoczęły się zawody lekkoatletyczne. W rywalizacji wzięły udział drużyny wszystkich ełckich szkół ponadgimnazjalnych. Gościnnie wystąpili lekkoatleci ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku i w Warszawie.

W czerwcu 2013 radni powiatu ełckiego podjęli uchwałę w sprawie nadania naszemu obiektowi imienia Kamili Skolimowskiej. Oficjalnie patronką stadionu została Kamila 25 września 2013 r. Kamila Skolimowska uprawiała rzut młotem. Lekkoatletka zmarła w wieku 27 lat z powodu zatoru tętnicy płucnej. Uroczystość nadania imienia stadionowi prowadziła p. dyrektor Danuta Wojtowicz. Uczestniczyli w niej oprócz władz powiatu, miasta i gminy także rodzice Kamili - Teresa i Robert Skolimowscy.

Od roku 2014 regularnie co roku odbywają się Memoriały Kamili Skolimowskiej. Są to międzyszkolne zawody sportowe w różnych konkurencjach: biegi na różne dystanse, skok w dal, skok wzwyż, skok o tyczce, pchnięcie kulą, rzut oszczepem.

Na co dzień stadion jest nie tylko wykorzystywany do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, ale także do wielu zajęć sportowych uczniów różnych szkół i klubów, służy rozwijaniu pasji sportowych ełczan.

Regulamin korzystania z powiatowego stadionu lekkoatletycznego