Regulamin Czytelni Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

  1. Z czytelni szkolnej mogą korzystać uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły.
  2. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
  3. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe na miejscu za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
  4. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
  5. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
  6. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zniszczeniem materiałów bibliotecznych.
  7. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.
  8. W czytelni obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.