TECHNIKUM NR 1 - KIERUNKI KRSZTAŁCENIA

TECHNIK
Technologii żywności
z elementami dietetyki

TECHNIK
Architektury Karjobrazu

TECHNIK
Organizacji turystyki

TECHNIK
Geodeta

 

TECHNIK
Budownictwa

SZKOŁA BRANŻOWA NR 1 - KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

KLASA
wielozawodowa

 

MONTER
zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie