W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 w zakresie „Rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku uzyskał wsparcie finansowe na kwotę 15.000 zł. na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych.

W związku z tym w naszej szkole powstała lista książek stworzona na podstawie życzeń uczniów, nauczycieli, rodziców oraz w oparciu o wiedzę bibliotekarek dotyczącą predyspozycji czytelniczych uczniów. W projekcie realizowane było wiele przedsięwzięć, które zostały zrealizowane przez bibliotekarzy i innych nauczycieli, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę. Od wspólnego czytania przez happeningi, spotkania autorskie po lekcje biblioteczne oraz liczne konkursy i różne ciekawe formy staraliśmy się zachęcać do obcowanie z literaturą.

W ramach projektu biblioteka szkolna wzbogaciła się o 799 nowych pozycji. Są to: lektury, książki popularnonaukowe i beletrystyka o różnej tematyce np.: fantastyka, literatura sensacyjna i obyczajową.