Typ szkoły/zawód

 Klasa

 Termin

 Liczba tygodni

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik technologii żywności 314403

IIITp

06.09. – 01.10.2021

4  tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik geodeta 311104

technik budownictwa 311204

technik organizacji turystyki 422104

IIIGp

IIIBp

IIIOTg

06.09. – 01.10.2021

06.09. – 01.10.2021

06.09. – 01.10.2021

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik architektury krajobrazu 314202

technik budownictwa 311204

technik geodeta 311103

IIIAg

IIIBg

IIIGg

25.04 – 20.05.2022

25.04 – 20.05.2021

25.04 – 20.05.2021

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)

4  tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik organizacji turystyki 422104

technik architektury krajobrazu 314202

IIOT

IIA

23.05 – 17.06.2022

23.05 – 17.06.2022

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)