TYP SZKOŁY / ZAWÓD

KLASA

TERMIN

LICZBA TYGODNI

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik technologii żywności 314403

IIIT

 

17.04.2023-12.05.2023

4  tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik organizacji turystyki 422104

technik geodeta 311103

technik budownictwa 311204

technik technologii żywności 314403

 

IVOTp

IVGp

IVBp

IVTp

 

17.04.2023 - 12.05.2023

17.04.2023 - 12.05.2023

22.05.2023 – 16.06.2023

22.05.2023 – 16.06.2023

4  tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik geodeta 311104

technik budownictwa 311204

 

IIIG

IIIB

12.09.2022 – 07.10.2022

4 tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik organizacji turystyki 422104

technik architektury krajobrazu 314202

 

IIOT

IIA

22.05.2023 – 16.06.2023

4 tygodnie (140 h)