Nazwisko i imię

Stopień awansu

Nauczany przedmiot

Antonowicz Adam

dyplomowany

wychowanie fizyczne

Bartnik Tomasz

mianowany

przedsiębiorczość

Bednarowicz Beata

kontraktowy

matematyka

Bieniada  Konrad

bez awansu

przedmioty zawodowe

Bogdzio Maria Luiza

kontraktowy

przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne

Bruzgo Magdalena

mianowany

fizyka, matematyka, olifrenopedagogika

Cebelińska Monika

kontraktowy

matematyka

Chmielewska Elżbieta

dyplomowany

język niemiecki

Cielesz Magdalena

dyplomowany

wychowanie fizyczne

Choruży Katarzyna

dyplomowany

fizyka

Czaplicka Beata

dyplomowany

religia

Czaplicka Marzena

kontraktowy

język angielski

Danielewicz Agnieszka

kontraktowy

przedmioty zawodowe

Dobkowski Wojciech

dyplomowany

wychowanie fizyczne

Dołęga Karolina

stażysta

wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe

Duda Mariusz

dyplomowany

zajęcia praktyczne, przedmioty ekonomiczne

Dzierżyk Marzena

stażysta

edukacja dla bezpieczeństwa

Gajewska Agnieszka

kontraktowy

przedmioty zawodowe na kierunku obsługa turystyczna

Gaworska  Joanna

kontraktowy

historia, wos, geografia, historia i społeczeństwo

Górska Magdalena

mianowany

język angielski

Harasim Lilla

dyplomowany

pedagog

Jabłoński Józef

dyplomowany

wos, edukacja dla bezpieczeństwa

Jackiewicz Ewelina

mianowany

historia, wos

Janczewska  Aneta

 

język angielski

Jermak Przemysław

kontraktowy

religia

Kamiński Przemysław dyplomowany informatyka, chemia

Kasprzak Anna Izabella

dyplomowany

biologia

Kiluk-Dońkowska Barbara

dyplomowany

edukacja dla bezpieczeństwa

Koerber-Salwowska Maria dyplomowany język polski

Koroś Andrzej

dyplomowany

wychowanie fizyczne, język niemiecki

Kułakowska Justyna

mianowany

przedmioty zawodowe

Kwiatkowska Agnieszka

dyplomowany

bibliotekarz

Lutow Małgorzata

dyplomowany

przedmioty zawodowe

Łukaszewicz Agnieszka

dyplomowany

język polski, wok

Maciaszek Katarzyna

dyplomowany

biologia, przedmioty zawodowe

Mentel-Dąbrowska Katarzyna

mianowany

geografia, przedmioty zawodowe

Mosiej Katarzyna

mianowany

bibliotekarz

Opaluch Jolanta

dyplomowany

religia

Orzechowski Jacek

dyplomowany

przedmioty zawodowe

Ozorowski Cezary

kontraktowy

informatyka, kompetencje społeczne

Ozorowska Grażyna

dyplomowany

przedmioty zawodowe

Piaścik Iwona

dyplomowany

przedmioty zawodowe, doradca zawodowy

Plitt Bożena

dyplomowany

matematyka

Romanowicz Krzysztof

dyplomowany

język polski

Rowińska Wiesława

dyplomowany

bibliotekarz

Sokołowska Monika

kontraktowy

język angielski

Sokołowski Kamil

kontraktowy

przedmioty zawodowe, matematyka

Stasiewicz Patrycja

kontraktowy

język angielski

Stefańska Mariola

dyplomowany

język polski

Święcińska Magdalena

dyplomowany

wychowanie fizyczne

Święciński Marcin

dyplomowany

wychowanie fizyczne

Tomaszewska Małgorzata

dyplomowany

język angielski

Wiszniewska Małgorzata

dyplomowany

przedmioty zawodowe

Wojtowicz Danuta

dyplomowany

przedmioty zawodowe

Zawadzki Mirosław

dyplomowany

język angielski

Stan na dzień 1 września 2019 r.