LP. NAZWISKO I IMIĘ NAUCZANY PRZEDMIOT
1 Antonowicz Adam wychowanie fizyczne
2 Bednarowicz Beata matematyka
3 Błaszak Paweł przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne
4 Bogdzio Maria przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne
5 Bowżyk Jolanta historia
6 Cebelińska Monika matematyka
7 Chmielewska Elżbieta język niemiecki
8 Cielesz Magdalena wychowanie fizyczne, biologia
9 Cybulko Magda język angielski
10 Czaplicka Beata religia
11 Czaplicka Marzena język angielski
12 Danielewicz Agnieszka przedmioty zawodowe
13 Dobkowski Wojciech wychowanie fizyczne
14 Gaworska Joanna historia, geografia
15 Gazda Anna język angielski
16 Gąsiorowska Katarzyna przedmioty zawodowe
17 Gilewska Agnieszka język polski
18 Gutowska Hanna religia
19 Jabłoński Józef edukacja dla bezpieczeństwa
20 Janczewska Aneta język angielski
21 Kalińska Paula przedmioty zawodowe
22 Kasprzak Anna biologia
23 Klonowska Aneta informatyka
24 Koerber-Salwowska Maria język polski
25 Koniecko Monika podstawy przedsiębiorczości
26 Koroś Andrzej język niemiecki
27 Kułakowska Justyna przedmioty zawodowe
28 Kurzątkowski Mariusz matematyka
29 Kwiatkowska Agnieszka biblioteka
30 Lutow Małgorzata przedmioty zawodowe
31 Łukaszewicz Agnieszka język polski
32 Maciaszek Katarzyna przedmioty zawodowe
33 Marcinkowski Łukasz chemia
34 Mentel-Dąbrowska Katarzyna geografia
35 Mosiej Katarzyna język polski
36 Nawacka Anna historia, geografia
37 Nawrot Kamila pedagog szkolny, język polski
38 Olechowski Mateusz przedmioty zawodowe
39 Opaluch Jolanta religia, geografia
40 Orłowska Ewa pedagog specjalny, fizyka
41 Ozorowska Grażyna podstawy przedsiębiorczości, bhp
42 Ozorowski Cezary informatyka
43 Piaścik Iwona przedmioty zawodowe
44 Plitt Bożena matematyka
45 Romanowicz Krzysztof język polski
46 Rowińska Wiesława biblioteka
47 Rzepliński Marek przedmioty zawodowe
48 Sadowski Adrian religia
49 Sęk Konrad religia
50 Siemienkiewicz Konrad matematyka
51 Sieradzki Krzysztof przedmioty zawodowe
52 Skolimowska Agnieszka przedmioty zawodowe
53 Skrodzka Iwona przedmioty zawodowe
54 Sokołowska Monika język angielski
55 Sokołowski Kamil przedmioty zawodowe
56 Stasiewicz Patrycja język angielski
57 Stefańska Mariola zajęcia rozwijające kreatywność
58 Święcińska Magdalena wychowanie fizyczne
59 Święciński Marcin wychowanie fizyczne
60 Tomaszewska Małgorzata język angielski
61 Turulska Aneta psycholog
62 Wiszniewska Małgorzata przedmioty zawodowe
63 Wronowska Dorota plastyka
64 Wyrwas Roman matematyka, informatyka
65 Zdanewicz Anna język niemiecki