Rekrutacja odbywa się
poprzez system elektroniczny na stronie

www.elk.edu.com.pl

zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Podstawa prawna: Motyw 42, art. 4 pkt.11, art. 6 i art. 1rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Art. 4 i 18 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1318).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Czytelników jest biblioteka Zespołu Szkól nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, ul. 11 listopada 24, 19-300 Ełk.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:

 • udostępniania zbiorów biblioteki
 • odzyskiwania udostępnionych zbiorów
 • założenia kart bibliotecznych
 • prowadzenia działań sprawozdawczo-statystycznych

Kategorie użytkowników i współpracowników biblioteki:

 • uczniowie
 • nauczyciele
 • pracownicy administracji i obsługi

Dane osobowe Czytelników, które Biblioteka przetwarza, obejmują:

 • imię i nazwisko
 • klasa

Pozyskiwanie danych:

 • Z dziennika szkolnego Librus Synergia pozyskiwane są listy uczniów szkoły.
 • Dane pracowników administracji i obsługi w wyniku ich dobrowolnego przekazania.

Przechowywanie danych:

 • Dane osobowe przechowywane są na kartach bibliotecznych.
 • Dane uczniów przechowywane są do czasu ukończenia edukacji i rozliczenia się z biblioteką.
 • Dane pracowników przechowywane są do czasu rozwiązania umowy o pracę i rozliczenia się z biblioteką.
 • Biblioteczna dokumentacja papierowa przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz.
 • Zdezaktualizowane materiały zawierające dane osobowe utylizuje się stosując niszczarkę.

Zabezpieczenie danych:

 • Komputery nauczycieli bibliotekarzy zabezpieczone są hasłami wejściowymi do systemu operacyjnego WINDOWS i do programu Librus Synergia.
 • Komputery mają włączoną funkcję automatycznego wylogowania się z systemu po upływie określonego czasu.
 • System Librus Synergia posiada funkcję automatycznego wylogowania się z systemu po upływie określonego czasu.
 • Biblioteczna dokumentacja papierowa przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz.
 • Biblioteka szkolna jest zamykana przy każdorazowym wyjściu bibliotekarza.

Obowiązki bibliotekarza:

Bibliotekarze są zobowiązani do:

 • Przestrzegania zasad RODO w miejscu pracy.
 • Zachowania zasady odpowiedzialności za powierzone dane osobowe.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.