Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora nr 74-2017
z dnia 19 października 2017 r.

REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU

 

§ 1.

  1. Każdy ma prawo do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym regulaminie.

Właściwe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych nie jest możliwe się bez wykorzystywania danych osobowych. Wiąże się to z koniecznością przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, które w Polsce obowiązują już od ponad dwudziestu lat.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej  „RODO”), informuję, że:

Zespół Szkól nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku posiada konta na portalu społecznościowym Facebook i You Tube.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) informuję, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mieniana terenie instytucji stosuje się monitoring wizyjny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: