Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej  „RODO”), informuję, że:

Klauzula informacyjna
dla użytkowników konta Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 
na portalu społecznościowym Facebook i You Tube

Zespół Szkól nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku posiada konta na portalu społecznościowym Facebook i You Tube.