Rekrutacja odbywa się
poprzez system elektroniczny na stronie

www.elk.edu.com.pl

zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1
  compensa logo

Ubezpiecenie Szkolne IV 184

Polisa typ 184 nr 001022964 

 ZAKRES PODSTAWOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA 
Śmierć wskutek NW 12 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęsliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru 6 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 12 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 6 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie zosał orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 4 800 zł
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW  400 zł
ZAKRES DODATKOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA 
Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne 30 zł / dzień, limit 1 350 zł
Klauzula nr 11 - BEZPIECZNIE DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia
Ochrona ubezpieczenia zostaje rozszerzona o dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klas TAK

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.