Decyzją Rady Rodziców Szkoła przyjęła propozycję ubezpieczenia uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w firmie COMPENSA TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP - Składka roczna za ucznia wynosi 39 zł. Suma ubezpieczenia - 15 000 zł.

Polisa - NNW szkolne V - będzie opłacana samodzielnie przez uczniów/rodziców Szkoły - Link do ubezpieczenia: https://szkola.compensa.pl

Kod dostępu do strony dla uczniów szkoły  to: 611600

WARIANT I
Sumy/limity
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 7 500 zł
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek niesczęśliwego wypadku w środkach lokomocji lub aktów terrou 5 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł 
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 500 zł 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka w skutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł
Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia  3 000 zł
Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne 30 zł / dzień
(limit 1 350 zł)
Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł
Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 3 000 zł
Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł) 3 000 zł
Klauzula nr 9 - jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku -
Klauzula nr 10 -dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

10 zł / dzień
(limit 2 000 zł)

Klauzula nr 11 - DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
Pomoc udzielona opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 1 zgłoszenie

Składka dla dzieci i młodzieży do lat 20

39 zł

 

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia znajdują się w załącznikach.