Ubezpieczenie jest online – polisę zawieramy pod linkiem www.szkola.compensa.pl, gdzie rodzić podaje swoje dane, dane dziecka, wybiera wariant ubezpieczenia i opłaca składkę online przez PayU.

Kod dostępu do strony to 640985

Strona jest czynna do dnia 31.10.2022 r. i do tego dnia można zgłaszać się do ubezpieczenia

Dostępne warianty ubezpieczenia:

 1. suma ubezpieczenia 15 000 – składka 46 zł
 2. suma ubezpieczenia 25 000 – składka 59 zł
 3. suma ubezpieczenia 100 000 – składka 171 zł

Poniżej dodatkowe informacje:

 • Zwrot kosztów leczenia kl. 1 – zwrot wydatków np. za płatny miękki gips, płatną odbudowę zęba, recepty związane z wypadkiem
 • Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku  kl. 2 – płatne pod warunkiem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał min. 2 dni
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby kl. 10 – płatny pod warunkiem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał min. 5 dni
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu – ryczałt 150 zł - Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej wystąpienie nieszczęśliwego wypadku i brak orzeczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu – wystarczy 1 wizyta zgłoszeniowa u lekarza (chodzi o stłuczenia, małe skaleczenia, małe oparzenia, zbicia, zwichnięcia, skręcenia).
 • W zakresie podstawowym jest ochrona za uprawianie sportów w tym karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych.
 • Jest ochrona za wypadek podczas zajęć sportowych w szkolnych i pozaszkolnych klubach sportowych

Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały rok licząc od 01.09.2022 r. we wszystkich krajach pobytu dziecka, ubezpieczenie jest od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 r.

Szkody zgłaszamy:

 • Infolinia Compensy tel +48 22 501 61 00
 • Poprzez stronę internetową www.compensa.pl  - zakładka zgłoszenie szkody