Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku zaprasza do włączenia się w działania informacyjne promujące akcję #SzczepimySię.

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO
NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS OBOWIĄZUJĄCE OD 01 WRZEŚNIA 2020
W ZESPOLE SZKOŁ NR 1 W EŁKU

Organizacja zajęć w szkole

  • Od dnia 01 września do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  • W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

 

   
   

COVID-19 Ograniczenia przemieszczania