Jędrzej Śniadecki - wikipedia
Dzień 30 maja 1979 roku zaznaczył się w historii szkoły jako dzień szczególny - w tym dniu szkoła otrzymała imię Jędrzeja Śniadeckiego.

Profesor chemii, autor polskiego słownictwa chemicznego, jeden z pierwszych wykładowców chemii w języku polskim, autor pierwszego polskiego podręcznika chemii pt.: "Początek chemii". Profesor medycyny, krzewiciel higieny, dietetyk.

Słynny biolog, racjonalista wyprowadzający swoje poglądy z obserwacji świata żywego, a nie spekulatywnych dociekań. Filozof głoszący empiryzm i idee francuskiego materializmu. Wychowawca doceniający wychowanie zdrowotne i fizyczne, autor prac pedagogicznych. Przede wszystkim wielki patriota działający w trudnych warunkach Polski będącej pod zaborami.

Wysoce patriotyczna i obywatelska postawa uczonego, jego osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, medycyny, dietetyki, higieny, biologii i pedagogiki stawiają go w rzędzie najwybitniejszych Polaków. Racjonalizm myślenia, materialistyczne koncepcje świata, dociekliwość, zerwanie z uznawanymi w poprzednich epokach stereotypami myślowymi pozwalają określić Jędrzeja Śniadeckiego mianem człowieka nowoczesnego.

Bogata osobowość uczonego była wzorem dla licznych Jego sławnych wychowanków, jest również obecnie przykładem da naśladowania. Wszechstronność zainteresowań i dziedzina Jego naukowych osiągnięć odpowiada profilowi kształcenia w naszym Zespole Szkół nr 1.