05.09.2023
spotkanie dla rodziców uczniów klas I

12.09.2023
zebrania z rodzicami uczniów klas II-V

18.01.2024
zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

09.04.2024
zebrania z rodzicami uczniów klas IV i V T
23.04.2024
zebrania z rodzicami uczniów pozostałych klas

Wszystkie zebrania będą o godz. 17:00