L.p.

Technikum nr 1 w Ełku

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Ełku

Data

Powód dnia wolnego

1.

x

x

10.11.2023

Badanie potrzeb edukacyjnych uczniów

2.

x

x

08.01.2024

Badanie potrzeb edukacyjnych uczniów

3.

x

x

09.01.2024

egzamin zawodowy

4.

x

x

12.01.2024

egzamin zawodowy

5.

x

x

07.05.2024

egzamin maturalny

6.

x

x

08.05.2024

egzamin maturalny

7.

x

x

09.05.2024

egzamin maturalny

8.

x

x

31.05.2024

piątek po Bożym Ciele

9.

x

x

06.06.2024

egzamin zawodowy

10.

x

x

07.06.2024

egzamin zawodowy