Biblioteka Zespołu Szkół nr. 1 im Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku jest ściśle związana z dziejami szkoły, ponieważ powstała w momencie jej utworzenia tj. w 1971 roku. Na przestrzeni lat biblioteka ewaluowała, zmiany w wyglądzie i zbiorach biblioteki następowały równolegle ze zmianami zachodzącymi w Zespole Szkół i zależne były od profilu klas oraz liczby uczniów.

Biblioteka dzisiaj

Biblioteka szkolna składa się obecnie z wypożyczalni, czytelni oraz Centrum Informacji Multimedialnej. W wypożyczalni usytuowano księgozbiór podręczny, książki pozyskane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, kartoteki zagadnieniowe opracowane w sposób tradycyjny, albumy i kroniki prezentujące wydarzenia z życia szkoły. Nie bez znaczenia pozostaje miła atmosfera, estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki oraz zbiory dostosowane do potrzeb użytkowników.

 Zasoby

  • księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy itp.),
  • czasopisma przeznaczone do lektury dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
  • lektury szkolne,
  • książki z różnych dziedzin wiedzy uporządkowane według klasyfikacji UKD,
  • książki z dziedziny beletrystyki i poezji,
  • zbiory specjalne (płyty CD, DVD).