Rekrutacja odbywa się
poprzez system elektroniczny na stronie

www.elk.edu.com.pl

zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

Biblioteka Zespołu Szkół nr. 1 im Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku jest ściśle związana z dziejami szkoły, ponieważ powstała w momencie jej utworzenia tj. w 1971 roku. Na przestrzeni lat biblioteka ewaluowała, zmiany w wyglądzie i zbiorach biblioteki następowały równolegle ze zmianami zachodzącymi w Zespole Szkół i zależne były od profilu klas oraz liczby uczniów.

Biblioteka dzisiaj

Biblioteka szkolna składa się obecnie z wypożyczalni, czytelni oraz Centrum Informacji Multimedialnej. W wypożyczalni usytuowano księgozbiór podręczny, książki pozyskane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, kartoteki zagadnieniowe opracowane w sposób tradycyjny, albumy i kroniki prezentujące wydarzenia z życia szkoły. Nie bez znaczenia pozostaje miła atmosfera, estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki oraz zbiory dostosowane do potrzeb użytkowników.

 Zasoby

  • księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy itp.),
  • czasopisma przeznaczone do lektury dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
  • lektury szkolne,
  • książki z różnych dziedzin wiedzy uporządkowane według klasyfikacji UKD,
  • książki z dziedziny beletrystyki i poezji,
  • zbiory specjalne (płyty CD, DVD).

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.