Jędrzej Śniadecki - WikipediaNiektóre daty z życia Jędrzeja Śniadeckiego:

 • 1768 - 30 listopada urodził się Jędrzej Śniadecki
 • 1787 - ukończył gimnazjum Nowodworskie i wstąpił do Szkoły Głównej Koronnej
 • 1791 - wyjechał na studia do Włoch
 • 1793 - uzyskał w Pawii stopień doktora medycyny i filozofii, następnie wyjechał do Edynburga
 • 1796 - powrócił do kraju
 • 1797 - objął katedrę chemii w Akademii Wileńskiej
 • 1799 - wygłosił na uroczystym otwarciu roku akademickiego 1799/1800 "Mowę o niepewności zdań i nauk na doświadczeniu fundowanych"
 • 1800 - wydał "Początki chemii" (I wydanie)
 • 1804 - wydał "Teoryję jestestw organicznych" (tom I)
 • 1805 - wygłosił w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk wykład: "Rzecz o rozpuszczaniu"
 • 1805 - założył (wraz z prof. Groddeckim i ks. Jundziłłem) "Dziennik Wieleński"
 • 1805 - ogłosił w Dzienniku Wileńskim: "Uwagi o fizycznym wychowaniu dzieci"
 • 1806 - kupił posiadłość ziemską Bołtup
 • 1807 - zaraził się tyfusem podczas doglądania rannych w szpitalu wojskowym
 • 1807 - wydał "Początki chemii" (II wydanie)
 • 1808 - wydał "Rosprawę o nowym metallu w surowey platynie odkrytym"
 • 1811 - wydał "Teoryję jestestw organicznych" (tom II)
 • 1815 - opracował "Objaśnienie niektórych punktów w nauce o ciepliku"
 • 1815 - ogłosił w Dzienniku Wileńskim: "O pokarmach, napojach i sposobie życia w ogólności pod względem lekarskim"
 • 1816 - 1817 - wydał "Początki chemii" (III wydanie)
 • 1819 - Śniadecki - Sotwaros został obrany prezesem Towarzystwa Szubrawców
 • 1822 - ogłosił w Dzienniku Wileńskim: "O żelazie meteorycznym rzeczyckim"
 • 1822 - ustąpił z katedry chemii
 • 1825 - objął prowadzenie kliniki
 • 1830 - śmierć brata - Jana Śniadeckiego
 • 1838 - 11 maja śmierć Jędrzeja Śniadeckiego