zs1 logo 125
Szkoła na przestrzeni lat

 

 

1903 r. - rozpoczęto budowę kompleksu szkolnego na potrzeby Seminarium Nauczycielskiego, które zaczęło funkcjonować od 1908 r.

1926 - 1959 r. – na przestrzeni tych lat funkcjonowało: Seminarium Nauczycielskie, gimnazjum o profilu humanistyczno – przyrodniczym „Ernst – Monitz – Arndt – Schule” oraz Państwowe Liceum Pedagogiczne i Liceum Wychowawczyń Przedszkoli.

1959 r. - 1 września utworzono Studium Nauczycielskie – szkołę pomaturalną kształcącą nauczycieli.

1971 r. - powołano do życia Technikum Chemiczno-Spożywcze i Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2. Dyrektorem zostaje mgr Janusz Bartel. W Technikum kształcono w specjalnościach: analiza chemiczna, analiza środków spożywczych, przetwórstwo owoców i warzyw. W ZSZ powstały kierunki: laborant chemiczny, aparatowy procesów chemicznych, przetwórstwo owoców i warzyw.

1974 r. - rozpoczyna się wieloletnia współpraca szkoły z Zakładami Mięsnymi w Ełku, w szkole powstają kierunki: aparatowy przetwórstwa mięsa oraz technologia żywności ze specjalizacją przetwórstwo mięsne.

1975 r. - następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły i funkcję tę obejmuje mgr Adolf Pyrz.

1979 r. - szkoła otrzymała sztandar oraz nadano jej imię Jędrzeja Śniadeckiego.

1981 r. - w ZSZ wprowadzone zostają nowe kierunki kształcenia m.in. kucharz, garmażer, a technikum: chłodnictwo i mleczarstwo.

1991 r. - stanowisko dyrektora objął mgr Jerzy Ćwiek.

1992 r. - w drodze konkursu dyrektorem zostaje mgr Halina Bednarczyk i rozpoczynają się prace remontowe, związane z modernizacją instalacji grzewczej.

1992 - 1995 r. - w szkole wprowadzane są nowe kierunki kształcenia takie jak: ochrona środowiska, technik analizy chemicznej, technik analityk, a w szkole zawodowej: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, oraz laborant chemiczny.

1995 r. - szkoła wprowadza eksperyment pedagogiczny – Liceum Techniczne o profilach: kształtowanie środowiska, chemiczny i rolniczo-spożywczy.

1996 r. - konkurs na dyrektora szkoły wygrał mgr Ryszard Skawiński. W budynku szkoły i laboratorium rozpoczyna się remont i modernizacja instalacji gazowej, a pomieszczenia po byłym internacie zaadoptowano na sale lekcyjne.

1997 r. - następuje zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 na Zespół Szkół nr 1. Powstaje też wówczas trzyletnie technikum na podbudowie ZSZ, kształcące w zawodzie technik technologii żywności.

1998 r. - budynek szkolny poddany jest kapitalnemu remontowi, odnowione zostają sanitariaty, górna sala gimnastyczna, wykonano remont dachu oraz stworzono nowe pracownie: do języków obcych, przedsiębiorczości, geografii, rysunku technicznego i zajęć z wykorzystaniem komputerów.

1998 - 2002 r. - w Liceum Technicznym pojawiają się nowe profile takie jak: społeczno-socjalny, ekonomiczno-administracyjny i usługowo-gospodarczy.

1999 r. - w wyniku zmian administracyjnych w kraju, organem prowadzącym ZS nr 1 zostaje nowopowstała jednostka samorządu terytorialnego – Powiat Ełcki.

2002 r. - powołane do istnienia zostaje Liceum Profilowane.

2003 r. - szkoła rozszerza ofertę kształcenia o Liceum Ogólnokształcące, które będzie funkcjonowało przez kilka lat.

2004 - 2008 r. - w ramach programu PHARE oraz projektów edukacyjnych „Szkoła Marzeń” i „To lubię”, wzbogacono bazę o sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ramach działań projektowych uczniowie uzyskiwali dodatkowe kwalifikacje, uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych, biwakach, rajdach.

2005 r. - następuje remont elewacji, termomodernizacja budynku szkoły oraz modernizacja systemu ciepłowniczego.

2006 r. - stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Danuta Wojtowicz.

2009 r. - rozpoczęcie inwestycji finansowanej przez Powiat Ełcki przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki polegający na budowie profesjonalnego pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych tj.: boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych oraz dwóch kortów tenisowych.

2010 r. - wprowadzone są w szkole nowe kierunki w Technikum nr 1: technik drogownictwa, technik budownictwa, a także w Zasadniczej szkole zawodowej nr 1 murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

2010 - 2012 r. - realizowane są kolejne projekty edukacyjne tj.: Akademia Kompetencji Kluczowych, Atrakcyjna Szkoła Zawodowa i Język Angielski – kluczem do przyszłości, umożliwiające uzyskanie dodatkowych umiejętności w zakresie technologii informacyjnej ECDL, języków obcych i przedsiębiorczości

2012 r. - w szkole wprowadzono nowe kierunki kształcenia: technik architektury krajobrazu, technik geodeta

2012 r. - zakończenie budowy i uroczyste otwarcie Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego przy naszej szkole przez obecną wówczas Minister Sportu Annę Muchę.

2013 r. - nadanie Stadionowi Lekkoatletycznemu imienia Kamili Skolimowskiej.

2014 r. - od tego roku rozpoczyna się organizowanie międzyszkolnych zawodów na stadionie w ramach corocznego memoriału Kamili Skolimowskiej z udziałem przedstawicieli świata sportu. 

2016 r. - uroczyste obchody 45-lecia istnienia szkoły.