Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w zawodzie technik technologii żywności w kwalifikacji SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych oraz SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki w kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych oraz HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w zawodzie technik geodeta w kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów a także w BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w zawodzie technik budownictwa w kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich i BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.