Rekrutacja odbywa się
poprzez system elektroniczny na stronie

www.elk.edu.com.pl

zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

 1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji.
 2. Centrum Informacji Multimedialnej czynne jest w godzinach pracy biblioteki.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do: korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych, przeglądania programów multimedialnych, przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.
 4. Komputerów nie można wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 6. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i CD oraz podłączania nośników pamięci USB do komputera bez zgody bibliotekarza.
 8. Wyszukiwane lub opracowane informacje mogą być zapisane na nośniku USB lub wydrukowane.
 9. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
 10. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się w do Zeszytu korzystających z komputera.
 11. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 12. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz
  z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie straty powstałe z ich winy.
 13. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bezzwłocznie bibliotekarzowi.
 14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz napojów.
 15. W Centrum Informacji Multimedialnej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 16. Opuszczając stanowisko komputerowe należy wyłączyć sprzęt oraz uporządkować biurko.
 17. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji przez użytkownika.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.