CEREMONIAŁ SZKOLNY

(fragment Statutu Zespołu Szkół nr 1)

§ 45

Zespół Szkół posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. Zasady dotyczące symboli państwowych w życiu szkoły, symboli szkolnych oraz innych elementów ceremoniału szkolnego.

 1. Symbole państwowe.

  1. symbolami państwowymi używanymi w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku są:
   • godło państwowe;
   • flaga państwowa;
   • hymn narodowy.

  2. godło państwowe powinno być:
   • umieszczone we wszystkich salach lekcyjnych na ścianie nad tablicą szkolną; na ścianie, na której umieszczone jest godło państwowe, mogą być umieszczone ponadto:
    1. flaga państwowa,
    2. tekst hymnu narodowego,
    3. krzyż,
    4. inne elementy dekoracyjne nie naruszające swą treścią czy formą powagi symboli narodowych;
   • godło państwowe powinno być umieszczone również na froncie budynku oraz w innych reprezentacyjnych pomieszczeniach szkolnych.

  3. flaga państwowa może być:
   • wywieszana na budynku szkolnym w następujących okolicznościach:
    • z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
    • z okazji świąt i ważnych uroczystości państwowych;
   • eksponowana z okazji egzaminów na budynku szkolnym oraz w salach, w których odbywają się te egzaminy.

  4. hymn narodowy może być odtwarzany lub śpiewany w następujących okolicznościach:
   • z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
   • z okazji szczególnie podniosłych świąt i rocznic państwowych i szkolnych.

  5. w czasie podnoszenia i opuszczania flagi państwowej oraz wykonywania hymnu narodowego uczestnicy uroczystości szkolnych stoją w postawie zasadniczej z odkrytymi głowami.
 2. Symbole i uroczystości szkolne.

  1. Szkoła nosi imię Jędrzeja Śniadeckiego.

  2. Dzień 30 listopada - dzień urodzin J. Śniadeckiego - jest Dniem Patrona Szkoły.

  3. Szkoła posiada sztandar szkoły składający się z płatu i drzewca.
   • Płatem jest tkanina prostokątna obszyta złotą frędzlę. Prawa strona płatu jest biało-czerwona. Umieszczone jest na niej godło państwowe. Lewa strona płatu jest biała. Wyszyty jest na niej emblemat ( logo) szkoły oraz widnieje tam napis: „Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku’’. Sztandar zawiera symbole patriotyzmu, oświaty, nauki i techniki,
   • Drzewiec sztandaru ozdobiony jest orłem.

  4. Szkoła posiada swój znak graficzny eksponujący zawody, profile oraz charakter szkoły.

  5. Sztandar szkoły powinien być eksponowany przy okazji uroczystości szkolnych oraz szczególnie ważnych uroczystości pozaszkolnych.

  6. podczas uroczystości sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy tworzony przez trzech uczniów wyższych klas szkoły.

  7. członkowie pocztu sztandarowego zobowiązani są do noszenia odświętnych strojów w kolorach bieli, czerni lub granatu. Przepasani są biało-czerwonymi szarfami, używają białych rękawiczek.

  8. opiekunem pocztu sztandarowego z ramienia Rady Pedagogicznej jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

  9. uroczystość nadania Szkole imienia i wręczenia sztandaru odbyła się 30 maja 1979 r. 30 maja jest dniem Święta Szkoły:
   • Święto Szkoły jest obchodzone według programu ustalonego corocznie,
   • jeśli 30 maja przypada na dzień świąteczny, uroczystości Święta Szkoły odbywają się w poprzedzającym go dniu roboczym.

  10. podstawowymi uroczystościami szkolnymi są:
   • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
   • porządek uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego ustala każdorazowo - zależnie od sytuacji - Dyrektor Szkoły.

  11. stałymi elementami uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego są:
   • wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru Szkoły;
   • hymn narodowy;
   • przemówienie Dyrektora Szkoły;
   • przemówienia przedstawicieli uczniów lub innych osób, stosownie do okoliczności.

  12. w związku z wprowadzeniem, przekazywaniem i wyprowadzeniem sztandaru ustala się następujący ceremoniał:

   • wprowadzenie:
    • prowadzący uroczystość wydaje następującą komendę: ,,Całość - powstań! Baczność!”,
    • prowadzący: ,, Za chwilę zostanie wprowadzony sztandar Szkoły. Baczność!”,
    • prowadzący: ,,Sztandar Szkoły wprowadzić”,
    • następuje wykonanie hymnu państwowego,
    • po wykonaniu hymnu prowadzący wydaje komendę: ,,spocznij”;

   • przekazanie sztandaru:
    • prowadzący: ,,Teraz zostanie przekazany sztandar Szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu. Baczność!”,
    • prowadzący: ,,Delegacja klas młodszych, do przejęcia sztandaru Szkoły wystąp!’’,
    • prowadzący: „Poczet sztandarowy przekazać i pożegnać sztandar Szkoły!”
    • po przekazaniu sztandaru prowadzący: ,,Spocznij”;

   • wyprowadzenie:
    • prowadzący: ,,Całość powstań! Baczność!”,
    • prowadzący: ,,Sztandar Szkoły wyprowadzić’’,
    • po wyprowadzeniu sztandaru prowadzący: ,,Spocznij’’.

  13. ceremoniał Szkoły może być zmieniony i rozbudowany decyzją Dyrektora Szkoły