2024 205 grafika informator osmoklasisty

LINK DO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU - REKRUTACJA 2024/2025

od 20 maja 2024 r., godz. 09:00

Zarządzenie nr 3 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

NOWOŚĆ - TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI - KLASA DWUJĘZYCZNA

Warunki przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego

dla absolwentów szkoły podstawowej - kandydatów do oddziału dwujęzycznego - Organizacja Turystki (IOT)
z wykładowym językiem angielskim z matematyki, historii, geografii (z wyłączeniem historii i geografii Polski)

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA