Prezentowany raport sporzadzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji. Prezentowany raport sporzadzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacjizewnetrznej informacji na temat wartosci działan podejmowanych przez szkołe/placówke w zakresie wymagan:

  1. Rodzice sa partnerami szkoły lub placówki
  2. Szkoła lub placówka, organizujac procesy edukacyjne, uwzglednia wnioski z analizy wyników egzaminuósmoklasisty egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badanzewnetrznych i wewnetrznych.

Wyniki badania stanowia podstawe do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakosciorganizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.

Pobierz pełny raport ewaluacji problemowej

Załączniki:
Pobierz plik (raport - ewaluacja zewn_2019.pdf)Wyniki ewaluacji problemowej - 2019[ ]379 kB