Ubezpieczenie jest online - polisę zawieramy  pod linkiem www.compensa.pl. Rodzic podaje swoje dane, dane dziecka, wybiera wariant ubezpieczenia i opłaca składkę online przez PayU, kod dostępu do strony to 809048. Na maila Rodzica przychodzi potwierdzenie ubezpieczenia.

L.p.

Nazwa

Termin

1. 

Ślubowanie klas pierwszych

I AN – 15.09.2023,  klasy jachtów i łodzi Ij i I TP -21.09.2023, pozostałe klasy pierwsze 22.09.2023 

2.

III Memoriał Janusza Paziewskiego

29 września 2023

3. 

Dzień Patrona Szkoły

30 listopada 2023 (czwartek)

4. 

Wigilie szkolne 

22 grudnia 2023 (piątek)

5.

Studniówka

styczeń 2024

6.

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

marzec 2024

7.

Tydzień Różnorodności Edukacyjnej

18-22 marca 2024

8.

Dzień Otwartej Szkoły

17 kwietnia 2024

9.

Święto Szkoły i Memoriał Kamili Skolimowskiej

29 maja 2024 (środa)

 

Lp.

Zadania i dane do planowania pracy

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.09.2023

2

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu zawodowego przez uczniów Technikum nr 1 w sesji zimowej 2024

do 15.09. 2023 r.

3

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu maturalnego: kl. V Technikum nr 1 

30.09.2023

4

Czas trwania okresów w klasach I-IV: I półrocze – 18 tygodni, II półrocze – 18 tygodni

I. 04.09.2023–22.01.2024
II. 05.02.2024-21.06.2024

7

Czas trwania okresów w kl. V: I półrocze – 16 tygodni, II półrocze – 14 tygodni

I. 04.09.2023–22.12.2023
II. 02.01.2024-26.04.2024

8

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023 -31.12.2023

9

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Technikum nr 1 i w
Branżowej Szkole I stopnia nr 1

10.11.2023 r.

08.01.2024 r

09.01.2024 r. egzamin zawodowy

12.01.2024 r. egzamin zawodowy

07.05.2024 r. egz. maturalny
08.05.2024 r. egz. maturalny
09.05.2024 r. egz.maturalny

31.05.2024 r. 

06.06.2024 r. 

07.06.2024 r.

10

Ferie zimowe

15.01.2024 - 28.01.2024

11

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu zawodowego przez uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w sesji letniej 2024

do 07.02.2024

12

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu zawodowego przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2024

do 04.04.2024

13

Złożenie deklaracji ostatecznej dotyczącej przystąpienia do egzaminu maturalnego

07 luty 2024

14

Wiosenna przerwa świąteczna - Święta Wielkanocne

28.03.2024 - 02.04.2024

15

Odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowych z sesji zimowej 2024

08.04.2024

16

Koniec zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach maturalnych Technikum nr 1

26.04.2024

17

Egzamin zawodowy w Technikum w sesji zimowej  2024

Zgodnie z ustaleniami dyrektora CKE

harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

18

Odbiór dyplomów zawodowych absolwentów Technikum nr 1 którzy ukończą szkołę 26 kwietnia 2024 r.

24.05.2024

19

Egzamin zawodowy w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w sesji letniej 2024

Zgodnie z ustaleniami dyrektora CKE

harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

20

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

07.05.2024 - 24.05.2024

21

Odbiór świadectw maturalnych

Zgodnie z ustaleniami dyrektora CKE

22

Odbiór dyplomów zawodowych i certyfikatów kwalifikacji zawodowych  z sesji letniej 2024

09.09.2024

23

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2024

24

Nabór kandydatów do poszczególnych typów szkół na rok szkolny 2024/2025

Podano w zakładce: Rekrutacja

25

Ferie letnie

22.06.2024 - 31.08.2024

 

L.p.

Technikum nr 1 w Ełku

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Ełku

Data

Powód dnia wolnego

1.

x

x

10.11.2023

Badanie potrzeb edukacyjnych uczniów

2.

x

x

08.01.2024

Badanie potrzeb edukacyjnych uczniów

3.

x

x

09.01.2024

egzamin zawodowy

4.

x

x

12.01.2024

egzamin zawodowy

5.

x

x

07.05.2024

egzamin maturalny

6.

x

x

08.05.2024

egzamin maturalny

7.

x

x

09.05.2024

egzamin maturalny

8.

x

x

31.05.2024

piątek po Bożym Ciele

9.

x

x

06.06.2024

egzamin zawodowy

10.

x

x

07.06.2024

egzamin zawodowy

 

Informacje dla uczniów klas I w roku szkolnym 2023/2024.

TYP SZKOŁY / ZAWÓD

KLASA

TERMIN

LICZBA TYGODNI

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik technologii żywności 314403

IIIT

 

17.04.2023-12.05.2023

4  tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik organizacji turystyki 422104

technik geodeta 311103

technik budownictwa 311204

technik technologii żywności 314403

 

IVOTp

IVGp

IVBp

IVTp

 

17.04.2023 - 12.05.2023

17.04.2023 - 12.05.2023

22.05.2023 – 16.06.2023

22.05.2023 – 16.06.2023

4  tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik geodeta 311104

technik budownictwa 311204

 

IIIG

IIIB

12.09.2022 – 07.10.2022

4 tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik organizacji turystyki 422104

technik architektury krajobrazu 314202

 

IIOT

IIA

22.05.2023 – 16.06.2023

4 tygodnie (140 h)

 

Ubezpieczenie jest online – polisę zawieramy pod linkiem www.szkola.compensa.pl, gdzie rodzić podaje swoje dane, dane dziecka, wybiera wariant ubezpieczenia i opłaca składkę online przez PayU.

Kod dostępu do strony to 640985

Strona jest czynna do dnia 31.10.2022 r. i do tego dnia można zgłaszać się do ubezpieczenia

Dostępne warianty ubezpieczenia:

 1. suma ubezpieczenia 15 000 – składka 46 zł
 2. suma ubezpieczenia 25 000 – składka 59 zł
 3. suma ubezpieczenia 100 000 – składka 171 zł

Poniżej dodatkowe informacje:

 • Zwrot kosztów leczenia kl. 1 – zwrot wydatków np. za płatny miękki gips, płatną odbudowę zęba, recepty związane z wypadkiem
 • Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku  kl. 2 – płatne pod warunkiem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał min. 2 dni
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby kl. 10 – płatny pod warunkiem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał min. 5 dni
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu – ryczałt 150 zł - Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej wystąpienie nieszczęśliwego wypadku i brak orzeczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu – wystarczy 1 wizyta zgłoszeniowa u lekarza (chodzi o stłuczenia, małe skaleczenia, małe oparzenia, zbicia, zwichnięcia, skręcenia).
 • W zakresie podstawowym jest ochrona za uprawianie sportów w tym karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych.
 • Jest ochrona za wypadek podczas zajęć sportowych w szkolnych i pozaszkolnych klubach sportowych

Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały rok licząc od 01.09.2022 r. we wszystkich krajach pobytu dziecka, ubezpieczenie jest od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 r.

Szkody zgłaszamy:

 • Infolinia Compensy tel +48 22 501 61 00
 • Poprzez stronę internetową www.compensa.pl  - zakładka zgłoszenie szkody

Typ szkoły/zawód

 Klasa

 Termin

 Liczba tygodni

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik technologii żywności 314403

IIITp

06.09. – 01.10.2021

4  tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik geodeta 311104

technik budownictwa 311204

technik organizacji turystyki 422104

IIIGp

IIIBp

IIIOTg

06.09. – 01.10.2021

06.09. – 01.10.2021

06.09. – 01.10.2021

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik architektury krajobrazu 314202

technik budownictwa 311204

technik geodeta 311103

IIIAg

IIIBg

IIIGg

25.04 – 20.05.2022

25.04 – 20.05.2021

25.04 – 20.05.2021

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)

4  tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik organizacji turystyki 422104

technik architektury krajobrazu 314202

IIOT

IIA

23.05 – 17.06.2022

23.05 – 17.06.2022

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)

Decyzją Rady Rodziców Szkoła przyjęła propozycję ubezpieczenia uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w firmie COMPENSA TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP - Składka roczna za ucznia wynosi 39 zł. Suma ubezpieczenia - 15 000 zł.

Polisa - NNW szkolne V - będzie opłacana samodzielnie przez uczniów/rodziców Szkoły - Link do ubezpieczenia: https://szkola.compensa.pl