Typ szkoły/zawód

 Klasa

 Termin

 Liczba tygodni

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik technologii żywności 314403

IIITp

06.09. – 01.10.2021

4  tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik geodeta 311104

technik budownictwa 311204

technik organizacji turystyki 422104

IIIGp

IIIBp

IIIOTg

06.09. – 01.10.2021

06.09. – 01.10.2021

06.09. – 01.10.2021

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik architektury krajobrazu 314202

technik budownictwa 311204

technik geodeta 311103

IIIAg

IIIBg

IIIGg

25.04 – 20.05.2022

25.04 – 20.05.2021

25.04 – 20.05.2021

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)

4  tygodnie (140 h)

TECHNIKUM NR 1 w Ełku

technik organizacji turystyki 422104

technik architektury krajobrazu 314202

IIOT

IIA

23.05 – 17.06.2022

23.05 – 17.06.2022

4 tygodnie (140 h)

4 tygodnie (140 h)

Decyzją Rady Rodziców Szkoła przyjęła propozycję ubezpieczenia uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w firmie COMPENSA TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP - Składka roczna za ucznia wynosi 39 zł. Suma ubezpieczenia - 15 000 zł.

Polisa - NNW szkolne V - będzie opłacana samodzielnie przez uczniów/rodziców Szkoły - Link do ubezpieczenia: https://szkola.compensa.pl

  compensa logo

Ubezpiecenie Szkolne IV 184

Polisa typ 184 nr 001022964 

 ZAKRES PODSTAWOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA 
Śmierć wskutek NW 12 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęsliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru 6 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 12 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 6 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie zosał orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 4 800 zł
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW  400 zł
ZAKRES DODATKOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA 
Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne 30 zł / dzień, limit 1 350 zł
Klauzula nr 11 - BEZPIECZNIE DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia
Ochrona ubezpieczenia zostaje rozszerzona o dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klas TAK

TECHNIKUM

PRZEDMIOTY ZAWODOWE


BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE


 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Dokument do pobrania zwalniający z zajęć z WF

doc-53
Pobierz

Popularne

Dodany: Data-53wtorek, 29 wrzesień 2020 17:31
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:

Wykaz zajęć poza lekcyjnych w roku 2017/2018

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK 2017/2018

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MATURZE 2019