button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

img 20190405 1159584105 kwietnia 2019 r. w Olsztyńskim w Parku Naukowo-Technologicznym odbył się Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy.

 

Jego organizatorami byli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Anną Zalewską. Partnerami przedsięwzięcia byli Prezydent Olsztyna – Piotr Grzymowicz oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wydarzenie obejmowało część konferencyjną oraz część wystawienniczą.

Konferencja dotyczyła zmian w szkolnictwie branżowym oraz współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. W czasie Kongresu podpisano 11 porozumień pomiędzy szkołami a pracodawcami w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego. Wśród sygnatariuszy była również nasza szkoła, która podpisała porozumienie o współpracy z firmą Animex Foods Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Oddział w Ełku. Umowa dotyczyła zawodów: technik technologii żywności i przetwórca mięsa. Pracodawcom  z naszego województwa zostały wręczone podziękowania Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej za szczególne zaangażowanie się we współpracę ze szkołami kształcącymi w zawodach. Wśród nagrodzonych znalazły się ełckie Zakłady Mięsne Animex Foods, Oddział w Ełku

Druga część Kongresu była związana z promocją szkolnictwa branżowego. Szkoły całego województwa prezentowały uczniom szkół podstawowych i gimnazjalistom zalety kształcenia w technikum i szkołach branżowych I stopnia. Nasza szkoła prezentowała branżę spożywcza - zaprezentowaliśmy  zawód technik technologii żywności.

Natomiast 08.04.2019 roku Powiat Ełcki reprezentowany przez starostę Marka Chojnowskiego i Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku  reprezentowany  przez panią dyrektor Danutę Wojtowicz podpisały umowę patronacką z firmą Animex Foods z oddziałem w Ełku reprezentowanym przez Jarosława Okseniuka – Dyrektora Zarządzającego Oddziałem.

Strony w ramach trójstronnego  porozumienia zobowiązały się do współpracy w celu podnoszenia jakości kształcenia branżowego uczniów ZS nr 1 w zawodach technik technologii żywności i przetwórca mięsa. Spółka Animex Foods zobowiązała się  do zorganizowania praktycznej nauki zawodu w siedzibie oddziału, możliwości zatrudnienia najzdolniejszych absolwentów. Z kolei szkoła będzie uwzględniać programy nauczania dostosowane do zapotrzebowania i specyfiki spółki.

(ip)

           

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.