button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

20191025 103536Z okazji Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery, którego hasło brzmiało „Wielokulturowość kapitałem przyszłości” odbyły się w naszej szkole różne inicjatywy – spotkania, konferencje, pogadanki.

23.10.2019 roku miało miejsce spotkanie klas trzecich i czwartych technikum z nauczycielami naszej szkoły, którzy pracowali zagranicą: z panią Anetą Janczewską i Cezarym Ozorowskim. Pani Aneta zaprezentowała, w jaki sposób można odnaleźć się na rynku pracy w Anglii, natomiast pan Cezary mówił o rynku pracy w Niemczech. Nauczyciele opowiedzieli o zwyczajach panujących w tych krajach, o relacjach społecznych, korzyściach i trudnościach powstających podczas współpracy w międzynarodowym zespole oraz lokalnych sposobach integracji z osobami z różnych kultur. Przekazali również wiele cennych wskazówek przydatnych w trakcie poszukiwania pracy, załatwiania formalności związanych z zatrudnieniem oraz adaptacją zagranicą.

Od 21 do 25.10.2019 roku w klasach pierwszych i drugich technikum oraz branżowych, w ramach godzin z wychowawcą, odbyły się rozmowy na temat wybranych państw, do których Polacy emigrują w celach zarobkowych. Przedstawiane były informacje o danym kraju oraz problemy wielokulturowości, rynku pracy i wiele innych. Uwieńczeniem tych dyskusji było wykonanie plakatów przez poszczególne klasy, które zostały wywieszone na szkolnym korytarzu, co pozwoliło na poszerzenie kręgu oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na pozostałych uczniów szkoły.

25.10.2019 roku odbyło się spotkanie doradcy zawodowego EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Oddział Zamiejscowy w Ełku – panią Anną Dolistowską - Buza z uczniami technikum oraz branżowej szkoły. Pani Anna przekazała informacje na temat zakresu usług sieci EURES. Podała najistotniejsze wskazówki dotyczące funkcjonowania na europejskim rynku pracy głównie w Anglii, Holandii, Hiszpanii, Niemczech.

Organizatorem szkolnej inicjatywy z okazji Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery była Iwona Piaścik i Izabella Kasprzak.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.