05iW ramach współpracy naszej szkoły z Zespołem Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, klasa III T uczestniczyła w zajęciach z analizy organoleptycznej w specjalnej pracowni przystosowanej do tego rodzaju ćwiczeń.

 Lekcja były przeprowadzona 18.12.2019 r. w pracowni analizy sensorycznej. Zajęcia prowadziła p. Iwona Piaścik – nauczycielka analizy żywności. Uczniowie zapoznali się z warunkami i wymaganiami, jakie musi spełniać pracowania analizy sensorycznej oraz poznali różne metody stosowane przy ocenie jakości produktów spożywczych.

W czasie lekcji zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia oceny jakości wybranych artykułów żywnościowych. Każdy uczeń samodzielnie na swoim stanowisku, wyposażony w odpowiednie karty pracy, dokonał oceny organoleptycznej wybranych produktów. Uczniowie dokonali analizy organoleptycznej mleka UHT metodą porównawczą oraz czekolady i herbatników - metodą pięciopunktową.

Lekcja była okazją sprawdzenia się jako członka zespołu oceniającego jakość produktów żywnościowych.

Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku za udostępnienie pracowni.