2019 rekrutacja informacja

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

05iW ramach współpracy naszej szkoły z Zespołem Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, klasa III T uczestniczyła w zajęciach z analizy organoleptycznej w specjalnej pracowni przystosowanej do tego rodzaju ćwiczeń.

 Lekcja były przeprowadzona 18.12.2019 r. w pracowni analizy sensorycznej. Zajęcia prowadziła p. Iwona Piaścik – nauczycielka analizy żywności. Uczniowie zapoznali się z warunkami i wymaganiami, jakie musi spełniać pracowania analizy sensorycznej oraz poznali różne metody stosowane przy ocenie jakości produktów spożywczych.

W czasie lekcji zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia oceny jakości wybranych artykułów żywnościowych. Każdy uczeń samodzielnie na swoim stanowisku, wyposażony w odpowiednie karty pracy, dokonał oceny organoleptycznej wybranych produktów. Uczniowie dokonali analizy organoleptycznej mleka UHT metodą porównawczą oraz czekolady i herbatników - metodą pięciopunktową.

Lekcja była okazją sprawdzenia się jako członka zespołu oceniającego jakość produktów żywnościowych.

Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku za udostępnienie pracowni.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.