Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera Kompetencje Kreatywność”. Odbył się w terminie 18 - 24 października 2021 roku.

Z tej okazji w naszej szkole zostało zorganizowanych wiele działań. We wszystkich klasach, podczas godzin z wychowawcą, została przeprowadzony lekcja „O co chodzi z tymi kompetencjami?”. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z najważniejszymi kompetencjami miękkimi oraz co one oznaczają w praktyce, a także identyfikacja własnych kompetencji miękkich. Zwieńczeniem tych zajęć było wykonanie przez uczniów plakatów, ilustrujących konieczne kompetencje w zdobywanych przez nich zawodach.

Klasa III T uczestniczyła w warsztatach online „Planeta ZRK – jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego?”. Zajęcia były prowadzony przez Instytut Badań Edukacyjnych. W czasie tego warsztatu młodzież dowiedziała się co to jest Zintegrowany System Kwalifikacji oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, poszukiwała różnice między zawodem a kwalifikacjami i umiejętnościami. Uczniowie poznali również aplikacje, takie jak: „Moje Portfolio”, „Kompas” towarzyszące ZRK mogące pomóc w projektowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

W klasie III cg odbyło się spotkanie z panią Anną Dolistowską- Buzą, doradcą zawodowym EURES, z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, oddział zamiejscowy w Ełku. Pani Ania przedstawiła, jak należy przygotować się do wyjazdu do pracy zagranicą, na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów o pracę, z jakimi urzędami kontaktować się w przypadku uzyskania pomocy i wiele innych niezbędnych informacji, potrzebnych do pracy poza granicami naszego kraju.

Natomiast w klasach IV OT i IV T zostało zorganizowane spotkanie z doradcą zawodowym ze Szkoły Policealnej w Ełku „Medyk” - panią Agnieszką Łuczyńską oraz słuchaczami z kierunku technik usług kosmetycznych i technik masażysta. W czasie tego spotkania nasi uczniowie zapoznali się z kierunkami kształcenia, oferowanymi przez „Medyk” oraz kompetencjami zdobywanymi na poszczególnych kierunkach w toku nauki. Spotkanie było też dobrą okazją do rozmowy ze słuchaczkami, które dzieliły się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami zdobytymi w czasie nauki.

Zostało również zorganizowane spotkanie z absolwentami technikum ochrony środowiska naszej szkoły - panią Ireną Hołubiczko, obecnie pracownikiem administracyjnym w szkole podstawowej i panem Tomaszem Fiłonowiczem, przedstawicielem handlowym dużej firmy zajmującej się dystrybucją maszyn i części do maszyn przemysłowych.

Nasi goście opowiadali o swojej drodze edukacyjno – zawodowej. W swoich wystąpieniach podzielili się doświadczeniem dotyczącym budowania drogi zawodowej w czasach, gdy na rynku pracy liczy się mobilność, elastyczność i zdolność do przekwalifikowania. Uczniowie mogli wysłuchać na czym powinna polegać inwestycja w siebie, aby osiągnąć sukces zawodowy, z czego wynika potrzeba rozwoju zawodowego, jakie kompetencje są atrakcyjne z punktu widzenia dzisiejszego pracodawcy i jak należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zespół ds. Doradztwa Zawodowego