20201020 083710Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „DoradzaMy – zawodowo, wybieraMy” – odlotowo”. Odbył się w terminie 19 - 25 października 2020 roku. Z tej okazji w naszej szkole zostało zorganizowanych wiele działań.

W klasie III B oraz IV T zostało przeprowadzone webinarium pt. „Fundusze Europejskie dla młodzieży” . Spotkanie prowadziła Pani Agata Orzeł, pracująca w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku. Pani Agata przedstawiła młodzieży podstawowe informacje na temat warunków pozyskania funduszy europejskich na swoją firmę, szkolenia, kursy czy naukę. Przedstawiła również obowiązujące procedury oraz zaproponowała sprawdzoną metodologię działań.

W klasach trzecich i czwartych zostały przeprowadzone przez wychowawców gry diagnostyczno-symulacyjne: „Wybory życiowe”, „Na bazarze”, „Spadek”. Wspomniane gry łączą w sobie elementy diagnozy oraz symulacji, dzięki czemu pozwoliły młodzieży, jak najtrafniej określić różnego rodzaju preferencje i predyspozycje zawodowe.

Natomiast w klasach pierwszych wychowawcy zrealizowali lekcję wychowawczą na temat preferencji stylów uczenia się oraz przeprowadzili ankietę, co pozwoliło uczniom na odkrycie swoich optymalnych sposobów uczenia się.

Chętni uczniowie mieli również możliwość skorzystania z indywidualnej diagnozy typu osobowości zawodowej z wykorzystaniem arkusza testu preferencji zawodowych według J. Hollanda oraz diagnozy kompetencji miękkich wykonanej w oparciu o kwestionariusz opracowany na podstawie narzędzia do badania kompetencji zawodowych/ przedsiębiorczych człowieka. Indywidualne diagnozy przeprowadzała pani Izabella Kasprzak.

Iwona Piaścik i Izabella Kasprzak