5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie technikum umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

KWALIFIKACJE

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

SZKOŁA ZAPEWNIA ODBYWANIEPRAKTYKI ZAWODOWEJ

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym - język obcy oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • podstawy turystyki
 • organizacja turystyki
 • geografia turystyczna
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • marketing w turystyce
 • język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • informacja turystyczna
 • projektowanie i rezerwacja w turystyce
 • kalkulacja kosztów w turystyce
 • sprzedaż i rozliczenia w turystyce

W klasie 5 uczniowie będą mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje z zakresu:

 • pilota wycieczek
 • animatora czasu wolnego
 • rezydenta.

Działania uczniów w szkole

W ramach zajęć uczniowie rozwijają swoje zainteresowania turystyczne, pogłębiają wiedzę o własnym regionie, poszerzają wiedzęi umiejętności związane ze swoim kierunkiem kształcenia, rozwijają umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Uczniowie uczestniczyli w:

 • wycieczkach: po Suwalszczyźnie, do Warszawy, Białegostoku, Poznania, Szyman k. Szczytna, Wilna, Berlina
 • Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw
 • Światowych Targach Turystycznych ITB Berlin
 • wyjściach do biur podróży, sal zabaw i obiektów noclegowych (hotele, ośrodki wypoczynkowe), aby poznać zasady ich funkcjonowania
 • wyjazdach do usługodawców i atrakcji turystycznych np. lotniska, muzea, punkty informacji turystycznej
 • wykładach i spotkaniach poświęconych turystyce
 • spotkaniach z pilotami wycieczek, przewodnikami turystycznymi i podróżnikami.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w hotelach, pensjonatach i motelach
 • w apartamentach
 • w zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych
 • w ośrodkach wypoczynkowych
 • w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej
 • w salach zabaw.