Realizując założenia programu, podczas lekcji biologii w klasach pierwszych, drugich i trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia oraz w wybranych klasach technikum, korzystając z materiałów udostępnionych przez NASK, przeprowadzono zajęcia dotyczące problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza.

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) jest to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym, objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Celem projektu jest:

edukacja dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz społeczności lokalnej w zakresie ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu, przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwości jego zmniejszenia;
dostarczenie nauczycielom narzędzi dydaktycznych do pracy w obszarze ochrony czystości powietrza.

Jako szkoła zakwalifikowana do projektu ESA zostaliśmy wyposażeni w miernik służący do oznaczania jakości powietrza.

Dane zbierane przez mierniki są prezentowane na wyświetlaczu zamontowanym na budynku szkoły przy głównym wejściu, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Co 5 minut na monitorze wyświetlany jest uśredniony wynik pomiarów. W trybie ciągłym mierzone są następujące parametry:

  • stężenie pyłów
  • temperatura powietrza
  • ciśnienie atmosferyczne
  • wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły.

Wyniki pomiarów dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły oraz na stronie https://esa.nask.pl