Dar Śniadeckiego do Biblioteki Plenerowej znajdującej się w Parku Solidarności w Ełku.

Absurd nie czytać - to hasło Nocy Bibliotek 2023. Młodzież Śniadeckiego uczestniczyła w dniu 6 października 2023 roku w różnych działaniach, zorganizowanych przez panie bibliotekarki, w ramach tegorocznej Nocy Bibliotek.

26 września 2023 w Śniadeckim, w obecności Dyrekcji, nauczycieli, rodziców i młodzieży, miało miejsce szkolne czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w ramach Narodowego Czytania 2023.

Zapraszamy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do wspólnego stworzenia listy książek, które będą zakupione w ramach programu.

Zapraszamy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do wypożyczenia książek na wakacje. Można wypożyczyć dowolną liczbę książek i cieszyć się radością czytania.

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2023 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.