Biblioteka szkolna zaprasza do czytania nowości wydawniczych zakupionych z Narodowego Programy Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2.0

W tym roku szkolnym, po konsultacjach z uczniami, nauczycielami, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowski oraz Biblioteką Pedagogiczną, biblioteka szkolna zakupiła 273 książki, w tym lektury szkolne. Książki zostały wyeksponowane na specjalnych półkach z wolnym dostępem dla czytelników. Oddzielnie znajdują się książki historyczne, biograficzne  oraz z zakresu psychologii i samorozwoju. Zachęcamy wszystkich uczniów do wypożyczania i czytania nowości wybranych przez Was samych. Będziemy zamieszczać na stronie szkoły w zakładce NPRCz – Śniadecki czyta, poleca! Wasze polecenia skierowane do kolejnych czytelników.

Wkrótce ogłosimy konkursy:

  1. Na najciekawsze, w formie pisemnej, zachęcenie do czytania wybranych przez Was książek,
  2. Konkurs fotograficzny – Moje świąteczne czytanie,
  3. Konkurs plastyczny – 273 odsłony nowości w bibliotece,
  4. Konkurs fotograficzny – Ubrani w książkę z wykorzystaniem dowolnie wybranej okładki książki,
  5. Konkurs na najlepszego czytelnika nowości NPRCz. Priorytet 2.0 w kategorii klas maturalnych do 20 kwietnia 2024 r. oraz kategorii pozostałych klas do 10 czerwca 2024 r.