OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

usługa na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej
zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2022/2023

Nasz znak: ZS1.26.03.2022

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
25.08.2022 r.
do godz. 08:30 

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIEU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na wykonanie remontu pomieszczeń (Sali lekcyjnej i WC) należących do
Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.02.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIEU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na świadczenie usługi na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.01.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

na wykonanie remontu pomieszczeń (Sali lekcyjnej i WC) należących do
Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.02.2022

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
27.06.2022 r.
do godz. 13:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

na świadczenie usługi na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.01.2022

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
15.06.2022 r.
do godz. 13:30

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ