ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

na świadczenie usługi w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.05.2022

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
13.12.2022 r.
do godz. 08:30

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę dostawy ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej
zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2022/2023

Nasz znak: ZS1.26.03.2022

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
JAKIE ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

sługa na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku szkoły
w sezonie grzewczym 2022/2023

Nasz znak: ZS1.26.03.2022

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

usługa na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej
zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2022/2023

Nasz znak: ZS1.26.03.2022

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
25.08.2022 r.
do godz. 08:30 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ