OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenia usługi w zakresie sprzątania szkoły Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.10.2023

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

termin składania ofert
upływa w dniu:
15.12.2023 r.
do godz. 08:30

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę dostawy ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2023/2024

Nasz znak: ZS1.26.07.2023

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
JAKIE ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

sługa na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku szkoły
w sezonie grzewczym 2023/2024

Nasz znak: ZS1.26.07.2023

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

usługa na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2023/2024

Nasz znak: ZS1.26.07.2023

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
18.08.2023 r.
do godz. 08:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

dotyczące usługi na wykonanie badań lekarskich pracowników Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.07.2022

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
28.12.2022 r.
do godz. 13:30

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyposażenie pracowni szkolnych w kompleksowe, nowoczesne narzędzie do prowadzenia zajęć lekcyjnych zwykorzystaniem nowoczesnych metod edukowania (technologii VR) w Z S nr 1 im. J.Śniadeckiego w Ełku.

nasz znak: ZS1.26.06.2022

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyposażenie pracowni szkolnych w kompleksowe, nowoczesne narzędzie do prowadzenia zajęć lekcyjnych zwykorzystaniem nowoczesnych metod edukowania (technologii VR) w Z S nr 1 im. J.Śniadeckiego w Ełku.

nasz znak: ZS1.26.06.2022

odpowiedź na zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na świadczenie usługi w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.05.2022

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI
Wyposażenie pracowni szkolnych w kompleksowe, nowoczesne narzędzie do prowadzenia zajęć lekcyjnych zwykorzystaniem nowoczesnych metod edukowania (technologii VR) w Z S nr 1 im. J.Śniadeckiego w Ełku.

nasz znak: ZS1.26.06.2022

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
16.12.2022 r.
do godz. 08:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

na świadczenie usługi w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.05.2022

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
13.12.2022 r.
do godz. 08:30

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę dostawy ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej
zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2022/2023

Nasz znak: ZS1.26.03.2022

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
JAKIE ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

sługa na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku szkoły
w sezonie grzewczym 2022/2023

Nasz znak: ZS1.26.03.2022

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

usługa na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej
zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2022/2023

Nasz znak: ZS1.26.03.2022

zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
25.08.2022 r.
do godz. 08:30 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ