INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie pn.

Usługa na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z wykorzystaniem kotłowni zlokalizowanej w budynku szkoły w sezonie grzewczym 2022/2023

DOKUMENTY DO POBRANIA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na wykonywanie usługi w zakresie sprzątania szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.06.2021

informacja o wyborze oferty

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na wykonywanie badań lekarskich pracowników przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.05.2021

informacja o wyborze oferty

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

na świadczenie usługi w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.06.2021

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

Termin składania oferty upływa w dniu:
23.12.2021 r.
do godz. 13:00

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usługi w zakresie sprzątania szkoły Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

ZNAK SPRAWY: ZS1.26.6.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

dotyczące usługi na wykonanie badań lekarskich pracowników
Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.05.2021

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

  Termin składania oferty upływa w dniu:
14.12.2021 r.
do godz. 13:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

na świadczenie usługi w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.06.2021

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

 Termin składania oferty upływa w dniu:
13.12.2021 r.
do godz. 13:00

NFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCEJ

realizacji projektu pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" nr umowy 2020-1-PL01-KA102-079013, w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi sprzedaży biletów i pakietów wycieczkowych.

ZNAK SPRAWY: ZS1.26.1.2021.Europejskie.kwalifikacje

Informacja o wyborze oferty

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCEJ

usługi na wykonanie systemu audiowizualnego w auli szkolnej z systemem centralnego sterowania urządzeniami takimi jak: projektory multimedialne, windy projektorów, ekrany elektryczne, nagłośnieniem, matrycami sygnałowymi, systemem wideokonferencyjnym z możliwością rozbudowy.

ZNAK SPRAWY: ZS1.261.03.2021

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

W związku z realizacją projektu pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" nr umowy 2020-1-PL01-KA102-079013, w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi sprzedaży biletów i pakietów wycieczkowych.

ZNAK SPRAWY: ZS1.26.1.2021.Europejskie.kwalifikacje

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

Termin składania oferty:
do 04.10.2021 r.
godz. 13:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 
130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

dotyczące usługi na wykonanie systemu audiowizualnego w auli szkolnej z systemem centralnego sterowania urządzeniami takimi jak: projektory multimedialne, windy projektorów, ekrany elektryczne, nagłośnieniem, matrycami sygnałowymi, systemem wideokonferencyjnym z możliwością rozbudowy.

ZNAK SPRAWY: ZS1.261.03.2021

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

Termin składania oferty:
do 27.09.2021 r.
godz. 13:00

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCEJ

usługi na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiegow Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2021/2022

ZNAK SPRAWY: ZS1.261.02.221

Informacja o wyborze oferty

 

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł prowadzonego w trybie zapytania o cenę

dotyczące usługi na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiegow Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2021/2022

ZNAK SPRAWY: ZS1.261.02.221

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

 Termin składania oferty:
do 13.09.2021 r.
godz. 13:30

Zapytanie ofertowe:
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

Termin składania oferty:
do 03.02.2021 r.
godz. 11:00

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
na wykonanie robót budowlanych pn. remont Sali lekcyjnej (nr 87 i pomieszczeń pomocniczych)
przy Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

ZNAK SPRAWY: ZS1.261.01.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn. remont Sali lekcyjnej (nr 87 i pomieszczeń pomocniczych) przy Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
Postępowanie prowadzone jest bez obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZNAK SPRAWY: ZS1.261.01.2020

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

Termin składania oferty
do 15 czerwca 2020 r.
godz. 13:30

Informacja o wyborze oferty na usługę w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr1 im. Jędrzeja  Śniadeckiego

ZNAK SPRAWY: ZS1.261.06.2019

Informacja o wyborze oferty na usługi w zakresie sprzątania szkoły

 

Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego sprzątania szkoły. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest bez obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZNAK SPRAWY: ZS1.261.06.2019

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

Termin składania oferty
do 19 grudnia 2019 r.
godz. 13:00

Informacja o wyborze oferty na usługę dostawy ciepła ciepła do Zespołu Szkół nr1 im. Jędrzeja  Śniadeckiego w Ełku z wykorzysaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2019/2020, 2020/2021.

zapoznaj się z pełną treścią informacji o wyborze najlepszej oferty

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr1 im. Jędrzeja  Śniadeckiego w Ełku z wykorzysaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2019/2020, 2020/2021.

Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

termin składania ofert do dniu 23 września 2019 r.
godz. 13:30

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych wykończeniowych pn. remont podłogi (położenie parkietu) w Sali gimnastycznej dolnej przy Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest bez obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

termin składania do
26 czerwca 2019 r.
godz. 13:30

Informacja o wborze oferty w zakresie świadczenia usługi na zorganizowanie podróży lotniczej dla 2 grup pn: "Usługa zorganizowania grupowej podróży lotniczej Warszawa-Rzym i Rzym-Warszawa dla 3 grup".

zapoznaj się z pełną treścią informacji o wyborze najlepszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: W związu z realizacją projektu pn. "Po lepsze kwalifikacje do Włoch" nr umowy 2018-1-PL01-KA102-047850, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, działając na podstawie art. 4. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwraca się zzapytaniem ofertowym o cenę usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych.

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

UWAGA: prosimy o pobieranie załączników z dopiskiem "WERSJA POPRAWIONA"

termin składania do
4 grudnia 2018 r.,
godz. 12:00

Informacja o wyborze najlepszej oferty w projekt: "Zawodowcy na start" współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zakup odzieży roboczej.

zapoznaj się z pełną treścią informacji o wyborze najlepszej oferty

 

Zapytanie ofertowe o cenę odzieży roboczej i środków ochrony osobistej związku z realizacją projektu pn. „Zawodowcy na start” nr umowy RPWM.02.04.01-28-0082/16-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

 termin składania do
08 maja 2018 r.,
godz. 13:30

Zapytanie ofertowe o cenę kursów i szkoleń dla uczniów biorących udział w projekcie przy Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku realizowanego w ramach projektu „Zawodowcy na start”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego RPOW Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020."

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

termin składania do
28 maja 2018 r.
godz. 13:00

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIEU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na świadczenie usługi na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.01.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

na wykonanie remontu pomieszczeń (Sali lekcyjnej i WC) należących do
Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.02.2022

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
27.06.2022 r.
do godz. 13:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

na świadczenie usługi na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasz znak: ZS1.26.01.2022

zapoznaj się z pełną treścią zapytania ofertowego

  Termin składania oferty
upływa w dniu:
15.06.2022 r.
do godz. 13:30

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ