Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju: Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Akademia Hutniczno-Górnicza. Realizacja projektu wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. Aktywizuje młodzież uzdolnioną informatycznie, pobudza kreatywność oraz promuje współpracę zespołową w ramach kół informatycznych.

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych.

Logotypy Fundusze Europejski Reczpospolista Polska Unia Europejska

INFORMACJA O PROGRAMIE CMI