Warsztaty dla 14 osobowej grupy uczniów – oddzielnie dziewczęta i chłopcy przeprowadziła Pani Dominika Grodowska.

W dniu 6 marca 2024 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu „Dama i Dżentelmen Śniadeckiego”.

8 stycznia 2024 roku w naszej szkole odbyło się pierwsze szkolenie - warsztaty w ramach Projektu „Dama i Dżentelmen Śniadeckiego”.

Dama i Dżentelmen Śniadeckiego to projekt wieloetapowy i pozwalający na interdyscyplinarne połączenie różnych podmiotów kształtujących kompetencje transferowalne u młodych ludzi, pozwalające im nabywać umiejętności do budowania poczucia własnej wartości, autoprezentacji oraz wysokiej kultury osobistej wpływającej na kreatywność i odpowiednie kształtowanie własnej kariery edukacyjnej i zawodowej.