Dama i Dżentelmen Śniadeckiego to projekt wieloetapowy i pozwalający na interdyscyplinarne połączenie różnych podmiotów kształtujących kompetencje transferowalne u młodych ludzi, pozwalające im nabywać umiejętności do budowania poczucia własnej wartości, autoprezentacji oraz wysokiej kultury osobistej wpływającej na kreatywność i odpowiednie kształtowanie własnej kariery edukacyjnej i zawodowej.

Projekt rozpoczął się w styczniu 2024 roku i obejmie swoim zasięgiem uczniów, rodziców i nauczycieli.