Padlet, nazywany tablicą lub kartką strony internetowej. Jest narzędziem, za pomocą którego można uporządkować informacje na określony temat. To rodzaj wirtualnej „ściany”, na której można zawieszać adresy stron internetowych, obrazki, zdjęcia i inne materiały.

W Padlecie tym zostały umieszczone informacje z zakresu doradztwa zawodowego. Został on stworzony z myślą o uczniach, rodzicach i nauczycielach. Można znaleźć tu linki do testów, ćwiczeń, kreatory CV, jak znaleźć pracę w kraju i zagranicą oraz charakterystykę zawodów, adresy wyższych uczelni i wiele innych niezbędnych informacji pomocnych w planowaniu kariery edukacyjno - zawodowej.

Zapraszamy do korzystania z Padletu.
Iwona Piaścik i Izabella Kasprzak

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
W  ZESPOLE SZKÓŁ  NR1  W  EŁKU

Opracował:
Zespół Wewnątrzszkolnego  systemu doradztwa zawodowego

Izabella Kasprzak, Iwona Piaścik, Kamila Nawrot, Ewa Orłowska, Aneta Turulska, Agnieszka Kwiatkowska

 Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (DZ.U. z 2019r., poz.325).

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
w Szkole Branżowej I stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Ełku
w roku szkolnym 2023/24

Wstęp

Program realizacji Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku obejmuje celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym realizowanym w szkole, podlegające wewnętrznej ewaluacji. Dla działań tych - zaplanowanych na rok szkolny 2023/2024 - zostają określeni adresaci, realizatorzy oraz partnerzy.

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Ełku
w roku szkolnym 2023/24

Wstęp

Program realizacji Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku obejmuje celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym realizowanym w szkole, podlegające wewnętrznej ewaluacji. Dla działań tych - zaplanowanych na rok szkolny 2023/2024 - zostają określeni adresaci, realizatorzy oraz partnerzy.