PROJEKTY DATA PROJEKTU

Projekt: "EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE"

Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-079013 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 
projekt unijny EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE

Informacja o projekcie "Europejskie kwalifikacje"

REALIZACJA PROJEKTU

 od 01.10.2020
do 30.09.2022

Projekt „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku”

nr RPWM.02.04.01-28-0010/19 projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

logo na stronę

Projekt będzie realizowany w okresie 20.11.2019 r. – 31.08.2021 r. Koszt całkowity projektu 2 280 560,05 zł.

Informacja o projekcie „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku”

REALIZACJA PROJEKTU

od 20.11.2019 r. 
do 31.08.2021 r.

Projekt „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

RPWM.02.04.01-12.00-28-008/16 realizowany jest przez PWSZ w Elblągu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

WIMDZS

Informacja o projekcie "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi"

REALIZACJA PROJEKTU

od 2.10.2017 r.

do 31.03.2022 r.

Projekt Erasmus+ " Po lepsze kwalifikacje do Włoch"

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047850 projekt staży zagranicznych finansowany ze środków programu ERASMUS+. Cel główny projektu to zwiększenie szans uczestników na rynku pracy – krajowym i europejskim.
erasmus logo1

Informacja o projekcie "Po lepsze kwalifikacje do Włoch"

REALIZACJA PROJEKTU

od 01.09.2018 r.

do 31.05.2021 r.

Projekt "Zawodowcy na start"

Jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest SYNTEA Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412. Projekt jest realizowany od 2 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2019 r. w partnerstwie z powiatami: ełckim, mrągowskim i ostródzkim.

oznaczenia unijne

Informacja o projekcie ZAWODOWCY NA START

REALIZACJA PROJEKTU

od 02.01.2017 r.

do 28.02.2019 r.

Projekt PO WER Erasmus+ "Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym"

W Zespole Szkół Nr 1 w Ełku w okresie od 01.09.2016 roku do 30.04.2018 roku realizowany jest projekt „LEPSZE KWALIFIKACJE DZIĘKI STAŻOM ZAGRANICZNYM” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

loga projektu unia

Informacja o projekcie „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym"

REALIZACJA PROJEKTU

od 01.10.2016 r.

do 30.04.2018 r.