Rekrutacja odbywa się
poprzez system elektroniczny na stronie

www.elk.edu.com.pl

zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1
PROJEKTY DATA PROJEKTU

Projekt „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku”

nr RPWM.02.04.01-28-0010/19 projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

logo na stronę

Projekt będzie realizowany w okresie 20.11.2019 r. – 31.08.2021 r. Koszt całkowity projektu 2 280 560,05 zł.

Informacja o projekcie „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku”

REALIZACJA PROJEKTU

od 20.11.2019 r. 
do 31.08.2021 r.

Projekt „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

RPWM.02.04.01-12.00-28-008/16 realizowany jest przez PWSZ w Elblągu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

WIMDZS

Informacja o projekcie "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi"

REALIZACJA PROJEKTU

od 2.10.2017 r.

do 31.03.2022 r.

Projekt Erasmus+ " Po lepsze kwalifikacje do Włoch"

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047850 projekt staży zagranicznych finansowany ze środków programu ERASMUS+. Cel główny projektu to zwiększenie szans uczestników na rynku pracy – krajowym i europejskim.
erasmus logo1

Informacja o projekcie "Po lepsze kwalifikacje do Włoch"

REALIZACJA PROJEKTU

od 01.09.2018 r.

do 30.04.2020 r.

Projekt "Zawodowcy na start"

Jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest SYNTEA Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412. Projekt jest realizowany od 2 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2019 r. w partnerstwie z powiatami: ełckim, mrągowskim i ostródzkim.

oznaczenia unijne

Informacja o projekcie ZAWODOWCY NA START

REALIZACJA PROJEKTU

od 02.01.2017 r.

do 28.02.2019 r.

Projekt PO WER Erasmus+ "Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym"

W Zespole Szkół Nr 1 w Ełku w okresie od 01.09.2016 roku do 30.04.2018 roku realizowany jest projekt „LEPSZE KWALIFIKACJE DZIĘKI STAŻOM ZAGRANICZNYM” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

loga projektu unia

Informacja o projekcie „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym"

REALIZACJA PROJEKTU

od 01.10.2016 r.

do 30.04.2018 r.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.