2019 dzien otwarty szkoly pasek odwolany

button oferta1

button niepodleglej1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

zs1 logo 75Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku Projekt „PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH” Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047850 projekt staży zagranicznych finansowany ze środków programu ERASMUS+

 

erasmus logo1

W ramach projektu 48 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ełku kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności na podbudowie wędliniarza oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie– weźmie udział w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech.

Cel główny projektu to zwiększenie szans uczestników na rynku pracy – krajowym i europejskim. Do jego osiągnięcia prowadzą cele szczegółowe. Będą nimi: umożliwienie uczestnikom poszerzenia i poprawy kwalifikacji zawodowych, językowych i kompetencji osobistych.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże do Włoch. Uczestnicy, podzieleni na trzy16 – osobowe grupy, wyjadą na staże w marcu 2018 oraz w lutym i marcu 2019 roku. Każda grupa stażystów wyjedzie do Włoch pod opieką dwóch przedstawicieli naszej szkoły.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i ukończenia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy

 

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu ERASMUS+

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.