zs1 logo 75Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku Projekt „„EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE” Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-079013 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Projekt skierowany jest do uczniów klasy II, III i IV, uczących się w ZS nr 1 w Ełku, w zawodach:

  • technik obsługi turystycznej
  • technik budownictwa
  • technik architektury krajobrazu
  • technik technologii żywności
  • oraz do absolwentów, jeśli nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy od ukończenia przez nich szkoły.

Celem głównym projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia kierunkowego zatrudnienia po zakończeniu nauki szkolnej. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. W ramach projektu 64 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ełku weźmie udział w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże do Włoch.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i ukończenia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu ERASMUS+.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

  • 14.06.2021 - rozpoczęcie rekrutacji
  • 30.06.2021 - ostatni dzień składania ankiet i formularzy zgłoszeniowych
  • 06.09.2021 - ogłoszenie wyników rekrutacji

grafiki projekt europejskie kwalifikacje