3 grudnia uczniowie Zespołu Szkól nr 1 w Ełku zakończyli staże u włoskich pracodawców. Spisali się na medal – otrzymali wysokie oceny od pracodawców, rekomendacje, pochwały i upominki.

26 listopada 2021 r. w dniu wolnym od staży, zwiedzaliśmy Rzym i Watykan. Naszą wędrówkę po Wiecznym Mieście rozpoczęliśmy od Koloseum – największego amfiteatru w Rzymie, w którym w starożytności odbywały się słynne walki gladiatorów.

Czwartego grudnia, w niedzielę, szesnastu uczniów (w tym 7 z kierunku technik budownictwa i 9 z kierunku technik obsługi turystycznej) oraz dwóch opiekunów: Agnieszka Łukaszewicz i Monika Sokołowska, wyruszyli samolotem linii Lufthansa przez Monachium do Rzymu. Pogoda zaskoczyła naszych stażystów – w Rzymie było ciepło, zielono i burzowo.

Skończyliśmy staże. Uczniowie wykazali się podczas swoich obowiązków pracowitością, sumiennością i znakomitymi umiejętnościami. Zdobyli potrzebne doświadczenie, sympatię oraz nowe znajomości.

Mija kolejny już tydzień naszego wyjazdu do Włoch. Oczywiście, praca jest najważniejsza, ale na przyjemności zawsze też znajdziemy trochę czasu.

Uczniowie naszej szkoły, w ramach projektu „Europejskie kwalifikacje” odbywają staż pracy w różnych miejscach, w zależności od kierunków zawodowych. Tam właśnie nabywają potrzebnych umiejętności praktycznych.

27 października 2021 roku udaliśmy się do Rzymu. Dzień wcześniej, pani Beata – opiekun naszego pobytu we Włoszech, przygotowała dla nas lekcje dotyczącą najważniejszych zabytków Rzymu oraz historii Wiecznego Miasta.

Dnia 23.10.2021 r. grupa 16 uczniów z klasy III OTp, III Ag oraz III Bg wraz z opiekunami wyruszyła na staż zawodowy w ramach projektu „EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE”.

zs1 logo 75Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku Projekt „„EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE” Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-079013 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.