2019 rekrutacja informacja

button oferta1

buttom books1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

WIMDZSProjekt  „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”  RPWM.02.04.01-12.00-28-008/16 realizowany jest  przez PWSZ  w   Elblągu w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata 2014-2020.

Projekt  skierowany jest do szkół i placówek z terenu województwa warmińsko-mazurskiego prowadzących kształcenie zawodowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w okresie  od 02.10.2017 do 31.03.2022 r.

Cele  projektu to:

  • przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług  doradztwa zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
  • wdrożenie i realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkół i placówek w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym.

Cele te mają służyć dobremu przygotowaniu uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez działania podjęte przez szkołę.

W naszej placówce w ramach projektu:

  • przeprowadzono diagnozę stanu realizacji doradztwa zawodowego w Technikum nr1 oraz w Branżowej Szkole I Stopnia;
  • wdrożono Plan wsparcia realizacji doradztwa;
  • szkolny doradca zawodowy uczestniczy w działaniach powiatowej sieci doradców zawodowych;
  • szkoła bierze udział w przedsięwzięciach promujących doradztwo zawodowe organizowanych na terenie powiatu oraz współpracuje z doradcą – konsultantem  odpowiedzialnym za organizację zewnętrznego wsparcia szkół i placówek w realizacji doradztwa zawodowego na terenie powiatu;
  • szkoła otrzymała sprzęt IT, oprogramowanie oraz meble biurowe, które będą stanowiły wyposażenie Szkolnego Punktu Informacji  i  Kariery;
  • szkolni doradcy zawodowi doskonalą swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach.

WIMDZS

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.