5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcązdobyć wykształcenie zawodowe wraz ześrednim wykształceniem ogólnym.

5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcązdobyć wykształcenie zawodowe wraz ześrednim wykształceniem ogólnym.

5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

5-letni cykl kształceniapięcioletni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcązdobyć wykształcenie zawodowe wrazze średnim wykształceniem ogólnym.

5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcązdobyć wykształcenie zawodowe wraz ześrednim wykształceniem ogólnym.