2019 wielozawodowa klasa

 


3-letni cykl kształcenia
 – to propozycja dla uczniów po szkole gimnazjalnej, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe. Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

 

Szkoła przygotowuje do pracy w różnych zawodach np.:2019 zapraszamy ZS1

 • fryzjer
 • fotograf
 • sprzedawca
 • stolarz
 • lakiernik i mechanik samochodowy
 • złotnik
 • jubiler
 • zegarmistrz
 • introligator
 • drukarz
 • kamieniarz
 • tapicer
 • i inne.

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące. Ponadto każdy uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu, u pracodawcy ma podpisaną umowę o naukę zawodu oraz uczestniczy w kursach zawodowych organizowanych przez szkołę.

Absolwenci tego kierunku zdobędą umiejętności ściśle związane z wybranym zawodem.Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i otrzymaniem dyplomu umożliwiającego podjęcie pracy.

Zdobyte kwalifikacje są uznawane za granicą bez potrzeby nostryfikacji.

2019 zapraszamy DO NAS