3-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe.

KWALIFIKACJE

 • TWO.02. Montaż konstrukcjii wyposażenia jachtów i łodzi

Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w Saxdor Shipyard Sp. z o.o. w Ełku oraz w CKZ w Ełku.

Plan nauczania obejmuje także przedmioty ogólnokształcące. Absolwenci tego kierunku zdobędą umiejętności ściśle związane z wybranym zawodem. Nauka kończy się egzaminem zawodowym i otrzymaniem dyplomu w zawodzie monter jachtów i łodzi.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania elementów łodzi i jachtów
 • montowania elementów konstrukcyjnych, instalacji, osprzętu i wyposażenia łodzi i jachtów
 • wykonywania prac konserwacyjno-remontowych łodzi i jachtów.

Absolwent może podjąć pracę:

 • w firmach zajmujących się wykonywaniem elementów konstrukcyjnych i wyposażania jachtów i łodzi
 • w firmach montujących elementy konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi
 • w firmach remontujących, konserwujących jachty i łodzie
 • we własnej firmie

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • ogólna wydolność fizyczna
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • spostrzegawczość
 • zręczność rąk i palców
 • podzielność uwagi
 • uzdolnienia techniczne
 • gotowość podporządkowania się
 • odpowiedzialność za działania zawodowe
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
 • dbałość o jakość pracy
 • dokładność i wytrwałość
 • rzetelność
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
 • zainteresowania techniczne.