5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcązdobyć wykształcenie zawodowe wraz ześrednim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie technikum umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

KWALIFIKACJE

 • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ
W GABINETACH I LECZNICACH WETERYNARYJNYCH

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym - biologia oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język obcy zawodowy
 • przepisy ruchu drogowego
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • chów zwierząt
 • rozród i inseminacja zwierząt
 • diagnostyka weterynaryjna
 • profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • administracja weterynaryjna.

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • pracownia anatomii i fizjologii zwierząt
 • pracownia chowu zwierząt
 • pracownia rozrodu i inseminacji zwierząt
 • pracownia diagnostyczna
 • pracownia laboratoryjna
 • pracownia zabiegowa.

NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w gabinetach weterynaryjnych
 • w lecznicach i schroniskach dla zwierząt
 • w ogrodach zoologicznych
 • w laboratorium weterynaryjnym
 • w zakładach przetwórstwa mięsnego, fermach i gospodarstwach hodowlanych
 • w hodowlach koni
 • w schroniskach dla bezdomnych zwierząt
 • w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej na fermach przemysłowych
 • w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym
 • w stacjach hodowli zwierząt
 • prowadząc własną klinikę, gospodarstwo rolne bądź hodowlę zwierząt.