2019 wielozawodowa klasa

 


3-letni cykl kształcenia
– to propozycja dla uczniów po szkole podstawowej, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe. Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

 

Szkoła przygotowuje do pracy w różnych zawodach np.:2019 zapraszamy DO NAS

  • fryzjer
  • fotograf
  • stolarz
  • lakiernik i mechanik samochodowy
  • introligator
  • drukarz
  • kamieniarz
  • tapicer
  • i inne.

Przygotowanie teoretyczne w szkole i praktyczne u pracodawcy.

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące. Ponadto każdy uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy ma podpisaną umowę o naukę zawodu oraz uczestniczy w kursach zawodowych organizowanych przez szkołę.

Absolwenci tego kierunku zdobędą umiejętności ściśle związane z wybranym zawodem. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i otrzymaniem dyplomu umożliwiającego podjęcie pracy. Zdobyte kwalifikacje są uznawane za granicą bez potrzeby nostryfikacji.

2019 zapraszamy ZS1